NE Krško je u kolovozu 2015. proizvela 531662,1 MWh bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 504435,1 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,9 % iznad planirane (495000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, i faktor iskorištenja bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacije i svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. U kolovozu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,8 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u kolovozu iznosio 1,33 %, a ukupni godišnji udio do kraja kolovoza 33,7 %.

Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,000796 %, a godišnje 0,0287 %. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u kolovozu iznosio je 0,25 % i 1,42 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mjesecu uskladišteno 12 paketa (2,496 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada, priopćeno je iz nuklearke.

Related Posts