Izgradit će 200 solarnih elektrana do kraja 2025. g.

HEP Proizvodnja

HEP Proizvodnja pustila je prošloga tjedna u trajni rad integriranu sunčanu elektranu snage 215 kW, instaliranu na objektima u krugu Termoelektrane-toplane Sisak, a u tijeku su pripreme za puštanje u probni rad integrirane sunčane elektrane, snage 200 kW u Termoelektrani-toplani Osijek.
Investicija u projektiranje i izgradnju ove dvije elektrane iznosi 389 tisuća eura, od čega je 40% sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavljeno je iz HEP-a.

Obje elektrane proizvodit će električnu energiju prema konceptu kupca s vlastitom proizvodnjom, što će omogućiti znatno smanjenje troškova za vlastitu potrošnju električne energije na lokacijama HEP-ovih elektrana. HEP grupa sada ima 63 integrirane sunčane elektrane, ukupne snage 2,7 MW. Uskoro kreće novi investicijski ciklus čijom će realizacijom do kraja 2025. godine ukupan broj sunčanih elektrana na HEP-ovim objektima biti veći od 200.

Sunčane elektrane u Osijeku i Sisku sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju ugovora s HEP Proizvodnjom potpisanim u prosincu 2022. Bespovratna su sredstva dodijeljena u okviru Programa dodjele potpora male vrijednosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, za koje je FZOEU u ožujku 2022. objavio Javni poziv.

You may also like