HEP Proizvodnja ishodila je okolišnu dozvolu (rješenje o objedinjenim uvjetima okoliša) za Termoelektranu Rijeka. Rješenje o objedinjenim uvjetima okoliša za TE Rijeka objavilo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na svojim internetskim stranicama.

Prve okolišne dozvole u HEP grupi, tijekom 2014. godine, ishodili su Pogon Osijek HEP-Toplinarstva, Termoelektrana-toplana Osijek i TE Sisak, a početkom ove godine i TE Jertovec. Rješenje o okolišnim dozvolama preduvjet je za nastavak rada postojećih i jedan od preduvjeta za ishođenje uporabne dozvole za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih termoenergetskih postrojenja nazivne toplinske snage veće od 50 MW. Cilj HEP-a je da primjenom najboljih raspoloživih tehnika (NRT), omogući nastavak rada termoenergetskih postrojenja (za koja je to izvedivo s obzirom na njihov životni vijek) nakon 1. siječnja 2018. do kada se njihov rad mora uskladiti s graničnim vrijednostima prema Direktivi 2010/75/EU o industrijskim emisijama.

Related Posts