Isa Mustafa, briselski je dogovor veliki izazov

Premijer Kosova Isa Mustafa izvestio je u četvrtak Skupštinu Kosova o postignutom sporazumu o pravosuđu ove nedelje u Briselu.

Govoreći o detaljima ovog sporazuma, Mustafa je rekao da su sva postignuta rešenja u skladu sa ustavnim okvirom Kosova i aktuelnim zakonima, te da zato nisu potrebne izmene zakona. Premijer Kosova je dodao da će se funkcionalizacijom ovog sporazuma ugasiti sudovi i tužilaštva u Srbiji i na Kosovu koji rade na predmetima sa teritorije Kosova.

„Osnovni principi dijaloga o pravosuđu bili su: jedinstveni pravosudni sistem, odnosno, jedan osnovni sud za ceo region Mitrovice, kao što je predviđeno zakonom, te jedno osnovno tužilaštvo. Sudije i tužioci će raditi zajedno, i neće biti podeljeni po etničkoj osnovi. Fizički aspekat sudova regulisaće se na praktičnom načinu, odnosno, krivični predmeti će se tretirati u objektima suda na severu, dok će se građansKe parnice voditi u objektima suda na jugu. Predsednik suda i glavni tužioc dolaze iz različitih etničkih zajednica. Glavni tužioc će biti Albanac, a predsednik suda Srbin. Broj sudija i administrativnog osoblja biće srazmeran broju strukture stanovništva u tom delu“, kazao je Mustafa.

On je dodao da će, kako bi se povećao pristup građana pravdi, Osnovni sud u Mitrovici funkcionisati u dva objekta.

„Ova podela je urađena samo zbog funkcionalnih i infrastrukturnih razloga, i podela je urađena na osnovu prirode predmeta na kojima će različita odeljenja raditi. Tako će odeljenje za teške zločine i deo opšteg odeljenja koji se bavi krivičnim predmetima biti u Osnovnom sudu na severu grada. Apelacioni sud u severnom delu Mitrovice imaće dvojicu sudija Albanaca, i pet sudija Srba i odgovaraće direktno Apelacionom sudu. Odeljenje za teške zločine imaće četvoricu sudija Albanaca i isti broj srpskih sudija. Odeljenje koje će se baviti svim krivičnim predmetima u severnom i južnom delu Mitrovice i u Zvečanu, imaće pet sudija srpske nacionalnosti i četiri sudija albanske, a predviđeno će i zamenici glavnog tužioca biti Albanac i Srbin“, istakao je Mustafa.

You may also like