Ipsos: Najizgledniji premijer Zoran Milanović

Dnevnik Nove TV donio je istraživanje u sklopu kojeg su se ispitivala mišljenja građana o tome tko bi trebao biti premijer, očekivanja javnosti kome bi se MOST Nezavisnih listi mogao prikloniti, što bi MOST Nezavisnih listi trebao učiniti te što građani očekuju da bi se moglo dogoditi.

Jedno od pitanja na koje su građani odgovarali u sklopu istraživanja je i za koga misle da će biti premijer Hrvatske. Četvrtina građana, njih 25,5 % navodi kako će Zoran Milanović biti premijer, dok njih 18 % smatra kako će ta funkcija pripasti Tomislavu Karamarku. Manje od 10 % građana (točnije njih 8,7 %) smatra da će to biti Božo Petrov, dok Dragu Prgometa na tome mjestu vidi 4,1 % građana. Da će to biti netko drugi, smatra 2,7 % građana Hrvatske, a njih 41 % nije znalo odgovor na ovo pitanje.

Na pitanje kojoj političkoj opciji bi voljeli da se MOST prikloni odnosno da s njom postigne neki dogovor, 48,6 % građana odgovorilo je kako bi htjeli da se MOST prikloni SDP-u i partnerima odnosno 33,3 % građana bi voljelo da postignu dogovor s HDZ-om i partnerima. 11,6% nije ni za jednu od tih političkih opcija, a njih 6.5 % ne zna odgovor na ovo pitanje.

Relativna većina od 39% građana smatra kako bi MOST trebao ući u koaliciju s nekom od političkih opcija, a 27% smatra da ne treba pristati na bilo kakav dogovor s nekom od političkih opcija. Da treba podržati manjinsku vladu jedne od političkih opcija bez ulaska u koaliciju smatra njih 19%, a njih 15 % ne zna što bi MOST trebao napraviti.

Podjednaki broj građana smatra da će se raspitati novi izbori, njih 30%, odnosno da će MOST postići dogovor sa SDP-om (30%). Gotovo 20% (19,5%) smatra da će se dogovoriti s HDZ-om, a njih 3,2 % smatra da će se formirati velika koalicija SDP-a i HDZ-a. Njih 17,5 ne zna što će se dogodit

You may also like