Ina nastavlja s rastom

Financijski razultati
U prvih devet mjeseci 2019. godine prihodi INA Grupe iznose 16.550 milijuna kuna, a CCS EBITDA bez jednokratnih stavki narasla je za 8 % u usporedbi s istim razdobljem prošle godine te iznosi 2.397 milijuna kuna.

 Prosječne cijene nafte su se smanjile tijekom prvih devet mjeseci 2019. godine zbog čega EBITDA iznosi 2.208 milijuna kuna, a dobit2 679 milijuna kuna.

EBITDA Istraživanja i proizvodnje nafte i plina iznosi 1.819 milijuna kuna i rezultat je niže ostvarene cijene ugljikovodika. Ukupna razina proizvodnje ostala je na istoj razini zbog veće proizvodnje sirove nafte u Egiptu, što je rezultat povećanih istražnih bušenja i razradnih aktivnosti.

CCS EBITDA bez jednokratnih stavki Rafinerija i marketinga uključujući Usluge kupcima i maloprodaju povećala se za 137 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine te iznosi 526 milijuna kuna. Glavni pokretač pozitivnog rezultata bili su bolji prodajni rezultati, iskorištavanje vanjskog okruženja i veći udio bijelih proizvoda u Rafineriji nafte Rijeka, zajedno s poboljšanim poslovanjem Usluga kupcima. Maloprodajne količine povećale su se za 3 % uslijed boljeg poslovanja u Hrvatskoj i širenja maloprodajne mreže u Crnoj Gori.

Prvih devet mjeseci 2019. bilo je intenzivno investicijsko razdoblje. Kapitalna ulaganja povećala su se za 69 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine te iznose 1.541 milijuna kuna, a uglavnom su potaknuta ulaganjima u rafinerijsko poslovanje. Ulaganja u Hrvatskoj iznose 1.318 milijuna kuna, više nego duplo u usporedbi s istim periodom prošle godine. Omjer duga i kapitala iznosi 21 %, uz neto dug na razini od 3.036 milijuna kuna.

Izjava predsjednika Uprave Ine gospodina Sándora Fasimona:

„Intenzivna ulaganja Ine tijekom prvih devet mjeseci 2019. godine počela su pokazivati rezultate. Ukupna ulaganja premašila su 1,5 milijardi kuna, od kojih je većina u Hrvatskoj. Dovršen je remont u riječkoj rafineriji, jedan od najvećih u povijesti kompanije. Brojna poboljšanja koja su provedena tijekom remonta vidljiva su u boljoj proizvodnoj strukturi, s većim udjelom profitabilnih bijelih proizvoda. Poboljšanja će se nastaviti kroz buduće projekte, u skladu s programom INA R&M Novi smjer 2023.

Također, povećana razina aktivnosti Istraživanja i proizvodnje u Egiptu rezultirala je s 23 % većom proizvodnjom nafte u Egiptu. To je, zajedno s kontinuiranim radom na remontima bušotina u Hrvatskoj, trenutno stabiliziralo proizvodnju ugljikovodika usprkos prirodnom padu.

Na ukupni rezultat utjecalo je nepovoljno vanjsko okruženje, ali je INA iskoristila tržišno okruženje. Prodaja u Bosni i Hercegovini porasla je za oko 18 %, dok je prodaja Rafinerija i marketinga ostala stabilna i iznosi više od 3,1 milijuna tona. Rezultati poslovanja Maloprodaje su ostali snažni, kako u Hrvatskoj, tako i u proširenoj maloprodajnoj mreži Crne Gore. Općenito, unatoč smanjenoj proizvodnji zbog planiranog riječkog remonta i nepovoljnog okruženja, EBITDA i ostali pokazatelji INA Grupe su stabilni, ali donekle umanjeni. Ipak, ukupni prihodi ostali su snažni te su porasli za 2 %, što su povoljni izgledi za kraj 2019. godine.“

Istraživanje i proizvodnja nafte i plina 

Kapitalna ulaganja su porasla za 15 % te iznose 494 milijuna kuna, od čega se 364 milijuna kuna odnosi na Hrvatsku. Veća ulaganja uglavnom se odnose na aktivnosti istražnog bušenja i razrade u Egiptu, remonte bušotina u Hrvatskoj te na aktivnosti programa istraživanja Drava-02. Domaća proizvodnja sirove nafte bila je stabilna uz blagi prirodni pad. U prvih devet mjeseci 2019. godine neto prihod od prodaje iznosi 2.837 milijuna kuna, zbog 10 % niže cijene Brenta.

Rafinerije i marketing, uključujući Usluge kupcima i maloprodaju

Neto prihod od prodaje neznatno je porastao u prvih devet mjeseci 2019. godine te iznosi 15.803 milijuna kuna. Na rezultat je utjecao niz čimbenika: niža cijena Brenta, niže marže na benzin i UNP te neznatno više marže na dizel. Nadalje, niža razina proizvodnje, veći udio profitabilnih bijelih proizvoda nakon remonta u Rafineriji nafte Rijeka, povećane veleprodajne količine te veće količine uvoza motornog goriva također su utjecali na rezultat. Ukupne maloprodajne količine iznosile su 854 kt, što je porast od 3 % u odnosu na isti period prošle godine, sa značajnim doprinosom na Hrvatskom tržištu i tržištu Crne Gore.

Ukupna kapitalna ulaganja povećala su se za 113 % na iznos od 986 milijuna kuna; 821 milijuna kuna za Rafinerije i marketing, uglavnom kao posljedica remonta u Rafineriji nafte Rijeka te 165 milijuna kuna u Uslugama kupcima i maloprodaji zahvaljujući raznim investicijskim projektima te širenju ponude negoriva u skladu s konceptom Fresh Corner. Na dan 30. rujna 2019. godine INA Grupa upravljala je mrežom od 510 maloprodajnih mjesta.

You may also like