IJF: Tvrtke u vlasništvu lokalne samouprave neučinkovite

Institut za javne financije objavio je analizu Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave Državnog ureda za reviziju.

Revizija obuhvaća 92 lokalna trgovačka društva na području 20 županija, bez Grada Zagreba, za razdoblje od 2010. do 2012. godine. Državni ured za reviziju ocijenio je da tvrtke nisu dovoljno učinkovite u ostvarivanju ciljeva poslovanja i postizanju rezultata. Iz nalaza revizije vidljivo je da se u vlasništvu lokalnih jedinica nalaze trgovačka društava koja se bave poticanjem regionalnog razvoja, upravljanja poslovnim zonama, privlačenjem investicija, izradom projekata, izradom poslovnih, razvojnih, investicijskih i drugih planova.

Osim toga, postoje i tvrtke koja se bave trgovačkim posredovanjem, gospodarenjem otpadom, tjelesnom kulturom, upravljanjem imovinom, objedinjenom naplatom komunalnih usluga, proizvodnjom i emitiranjem radijskog programa, te izdavačkom i tiskarskom djelatnošću.  Anto Bajo i Marko Primorac, koji su analizirali izvješće revizije upozoravaju na preveliki obuhvat djelatnosti kojima se bave tvrtke u vlasništvu lokalnih jedinica. “Zapravo je nevjerojatan obuhvat i vrste djelatnosti kojima se bave poduzeća u vlasništvu lokalnih jedinica, a koja je svojstvena privatnom sektoru. Zbog čega se ta trgovačka društva uopće nalaze u vlasništvu lokalnih jedinica?” , pitaju se autori.

Lokalni proračuni financirali su vlastita trgovačka društva u ukupnom iznosu od 244,6 milijuna kuna. Zanimljivo je da postoje brojne tvrtke koje kompletne prihode ostvaruju iz proračuna.

“Revizijom obuhvaćena trgovačka društva su od 2010. do 2012. ostvarila prihode od potpora iz lokalnih proračuna u visini 244,6 mil. kuna (23,2 % ukupno ostvarenih prihoda). Od 92 trgovačka društva tek njih 14 poslovalo je bez financijskih potpora osnivača. Preko 99% potpora u prihodima imaju Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o., Dubrovnik (99,9%), Eko d.o.o., Zadar (99,7%), Eko-start d.o.o., Sisak (100%), Energana Vinkovci d.o.o., Vinkovci (99,9%), Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o., Zabok (99,8%), Petrinjska razvojna agencija d.o.o., Petrinja (99,2%), Sisak projekti d.o.o., Sisak (99,1%). “, navode autori, te se pitaju zašto tvrtke koje se financiraju iz proračuna nisu uključene u proračun.

Stručnjaci smatraju da bi dio tvrtki trebalo privatizirati, dok bi samo komunalne tvrtke trebale ostati u obliku tvrtki u vlasništvu lokalne uprave. “Iz nalaza Državnog ureda za reviziju očito je da veći dio trgovačkih društava treba privatizirati, dio uključiti u proračun lokalnih jedinica, a dio (uglavnom komunalna društva) zadržati u statusu trgovačkog društva u vlasništvu lokalnih jedinica”

You may also like