IFO kritizirao koalicijski njemački sporazum

Europske ambicije nove njemačke vlade ne nailaze svuda na odobravanje, osobito se kritizira financijski angažman Njemačke.
Političari FDP-a i AfD-a na nacionalnoj razini kao i u Europskom parlamentu, ali i neki članovi CDU-a upozoravaju na opasnost stvaranja unije transfera i dugova, odnosno da će Njemačka plaćati tuđe dugove.

Gospodarski stručnjak FDP-a Wolf Klinz izjavio je da se velika koalicija povećanjem uplata u proračun EU-a sama pretvara u suradnika u kriminalnim poslovima lijeve vlade u Grčkoj. Klinz strahuje da će Njemačka, koja je godinama smatrana uzorom odgovornog ponašanja prema državnim financijama, ubuduće plaćati dugove drugih u Europi.

Još oštrija je kritika Clemensa Fuesta iz minhenskoga gospodarskog instituta Ifo. On kaže da je poglavlje Koalicijskog ugovora o Europi “katastrofalno” jer je Njemačka spremna više plaćati a da za to ne traži nikakve protuusluge. To je “nevjerojatno lakomisleno i nepromišljeno”, kaže on. Financijski slabije zemlje tako se ohrabruje da svoj teret svaljuju na Njemačku, smatra Fuest. A planirani europski investicijski proračun Fuest smatra suvišnim, jer pojedine države mogu same investirati. “Taj program može se baciti u koš i raditi novi”, kaže stručnjak s gospodarskog instituta Ifo Clemens Fuest.

You may also like

0 comments