Ideja Bože Petrova o provedbi reforme u šest mjeseci nije realna

Povodom izjave Bože Petrova kako će budućoj vladi trebati šest mjeseci kako bi sredila stanje u javnoj upravi za komentar smo zamolili političara i ekonomskog analitičara Ljubu Jurčića.

“Teško je reći jesu li oni upoznati s time koji obim posla radi javna uprava, imaju li sliku o tome što je to javna uprava. Kako bi nešto reformirali morate nešto snimiti, morate znati koje poslove obavlja javna uprava, koje zakone i uredbe provodi i koje ugovorne obveze ima prema međunarodnim konvencijama. Javna uprava obavlja poslove koje radi država. Javna se država organizira kako bi provodila državnu politiku. Tu postoje domaći zakoni i ciljevi. Moramo imati čitav niz agencija, poput agencije za nuklearne poslove, jer kada se dogodi katastrofa onda su nam potrebni stručnjaci“, rekao je Jurčić.

Mogu li ukinuti sve agencije?

“Nemoguće je ukinuti sve agencije, mi moramo imati stručne agencije prema međunarodnim konvencijama. Moramo imati institucije za cijeli niz agencija i institucija. Moramo snimiti koje sve poslove hrvatska država mora obaviti. Njima treba šest mjeseci kako bi napravili snimku poslova koje država treba odraditi sukladno ciljevima i obvezama. Moramo vidjeti što je pokriveno, a što je previše pokriveno. Prema međunarodnim konvencijama mora postojati i neovisnost agencija“.

Koliko im onda vremena za sve to treba?

“Uz svu današnju tehnologiju treba nam šest mjeseci kako bi napravili samo snimku i načiniti ideju idealne situacije. Nakon toga im treba nekoliko mjeseci za prijedlog zakona koji treba proći političku raspravu i izbor kadrova. Prema tome, idealna je situacija da u provedbu reforme Most i Domoljubna koalicija krenu u reforme početkom 2017. godine.

You may also like

0 comments