I Hrvatskoj kvota koliko imigranata mora primiti

Od 20 tisuća izbjeglica iz Sirije, koje EU planira preseliti iz izbjegličkih kampova u Turskoj i Libanonu i zbrinuti u svim državama EU, Hrvatska će morati primiti njih 315, pokazuje izračun koji je Europska komisija upravo objavila nakon što je usvojila dokument nazvan Europski migracijski program, piše Večernji list.

Osim tih izbjeglica, Komisija želi da Hrvatska preuzima 1,73 posto tražitelja azila koji doplove do obala Italije, Malte ili Grčke. “Ovim ambicioznim programom EU je dokazala da je spremna pomoći onima koji bježe od ratova, progona i siromaštva. Migracije su zajednička odgovornost svih država članica koje se sada poziva da pridonesu rješavanju ovog povijesnog izazova2 rekla je Federica Mogherini, visoka predstavnica EU za sigurnosnu i vanjsku politiku.

Europska komisija ovako je u priopćenju na hrvatskom jeziku sažela novosti koje donosi Europski migracijski program: “Zbog nedavnih tragičnih događaja u Sredozemlju, u Europskom parlamentu i Europskom vijeću postoji politički konsenzus za mobilizaciju svih napora i instrumenata kojima raspolažemo kako bi se poduzele hitne mjere i spriječio daljnji gubitak života na moru. Komisija je danas utvrdila sljedeće konkretne i hitne mjere koje će poduzeti:

1. Utrostručavanje kapaciteta i sredstava za zajedničke operacije Frontexa Triton i Poseidon u 2015. i 2016. Danas je donesena izmjena proračuna za 2015. kako bi se osigurala potrebna sredstva (ukupno 89 milijuna eura, od toga 57 milijuna eura iz FAMI-ja i 5 milijuna eura iz FUS-a za izvanredne situacije za najizloženije države članice), a krajem svibnja predstavit će se novi operativni plan operacije Triton.

2. Do sada prva mobilizacija sustava za izvanredne situacije iz članka 78. stavka 3. UFEU-a kako bi se pomoglo državama članicama koje se suočavaju s iznenadnim priljevom migranata: Komisija će do kraja svibnja predložiti pokretanje privremenog mehanizma raspodjele za osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita u EU-u. Do kraja 2015. donijet će se prijedlog za trajni zajednički sustav EU-a za premještaj u izvanrednim situacijama zbog masivnog priljeva.

3. Donošenje, do kraja svibnja, prijedloga sustava za preseljavanje širom EU-a kojime će se osigurati 20 000 mjesta, raspoređenih u svim državama članicama, za raseljene osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita u Europi, uz doznaku dodatnih sredstava u iznosu od 50 milijuna eura za 2015. i 2016.

4. Pokretanje operacije zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) u Sredozemlju u cilju razbijanja mreža trgovaca ljudima i suzbijanja krijumčarenja ljudima, u skladu s međunarodnim pravom.”