HURS želi kampanju lišenu povijesnih podjela

Hrvatska udruga radničkih sindikata (HURS) od političkih stranaka i koalicija u predizbornoj kampanji očekuje nadmetanje argumentima, programima i strategijama, lišeno povijesnih podjela i jeftinog politikanstva, jer predizborna kampanja treba građanima biti temelj odluke kome pokloniti povjerenje za upravljanje zemljom u idućem mandatu.

Stoga je HURS, polazeći od strukture i interesa radnika o čijim interesima skrbi, pripremio upitnik u kojem od stranaka i koalicija traži jasne odgovore na niz pitanja. HURS pita jesu li voljni i spremni jačati socijalni dijalog uz obvezno prekidanje prakse suspenzije kolektivnih ugovora postupcima zakonodavne vlasti. Također postavlja pitanje hoće li poticati industrijsku proizvodnju, posebice koristeći potencijale drvoprerađivačke i poljoprivredno-prehrambene industriju, te porezno rasteretiti rad i gospodarstvo, a opteretiti bankarski sektor i financijske transakcije.

Stranke i koalicije pita hoće li rasteretiti građane i gospodarstvo iscrpljene krizom i padom prihoda tereta rastuće javne, lokalne i regionalne administracije i provesti decentralizaciju države uz preustroj i racionalizaciju lokalnih i regionalnih jedinica. HURS želi znati od mogućih pobjednika na izborima hoće li otežavati građanima mogućnost utjecaja na politiku otežavanjem uvjeta organizacije referenduma i mogu li zatomiti moć i vlastite interese bezrezervnim poštivanjem načela podjele vlasti i vladavine prava.

Također pita stranke i koalicije jesu li spremne da ne povećavaju rashode državnog proračuna namijenjene Vladi i zadrže postojeću razinu zakonske zaštite rada i radnika. Osim toga, HURS zanima jesu li političke stranke i koalicije spremne odstupiti ne budu li mogle ispuniti predizborna obećanja.

You may also like