HUB: Ugovori s promjenjivom kamatom su zakoniti

Hrvatska udruga banaka (HUB) priopćila je u četvrtak da su banke sve ugovore s klijentima u kojima je navedena promjenjiva kamatna stopa sklapale sukladno aktualnim zakonima.

“Ne ulazeći u pojedinačni sudski spor, ponavljamo naše pravno utemeljno stajalište da su banke sve ugovore s klijentima u kojima je navedena promjenjiva kamatna stopa, sklapale sukladno aktualnim zakonima. Kretanje kamatnih stopa na stambene kredite u Hrvatskoj u cijelom proteklom vremenu bile su usklađene s kamatnim stopama na iste kredite u drugim, nama sličnim europskim zemljama”, ističu iz HUB-a u priopćenju kojim reagiraju na današnje izjave o pravomoćnoj presudi suda u Zadru.

Naime, saborski zastupnik Snage Goran Aleksić izvijestio je kako je na Županijskom sudu u Zadru donesena prva pravomoćna presuda kojom je Splitskoj banci naloženo vratiti preplaćeni iznos kamata zbog nezakonitih promjena kamatnih stopa klijentu Šimi Rušinu.

“Županijski sud u Zadru je odlučio da se tužitelju mora vratiti preplaćeni iznos kamata zbog nezakonitih promjena kamatnih stopa”, rekao je Aleksić novinarima u Saboru i najavio da “sada možemo očekivati tsunami takvih presuda”.

U HUB-u Alaksićeve izjave kojima optužuje banke da posluju nezakonito smatraju neodgovornim.

“Njegove tvrdnje o tzv. nezakonitosti ugovora na kredite temelje se na krivoj primjeni materijalnog prava i pogrešnoj interpretaciji odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske”, kažu u HUB-u.

Ističu kako HUB ne može tumačiti pojedinačne individualne postupke, ali da je većina dosadašnjih presuda, među kojima i pravomoćnih, u korist banaka.

Dosada su, kažu u HUB-u, sudovi, odbijajući tužbeni zahtjev u cijelosti, uglavnom zauzeli pravna stajališta prema kojima Zakon o obveznim odnosima izrijekom dopušta ugovaranje promjenjive kamatne stope, a odredba o promjenjivosti kamatne stope nije zabranjena i stoga nije ništetna, jer nije protivna prisilnom propisu.

Sudovi su, dodaju u HUB-u, uglavnom zauzeli stajalište i da su konkretne kamatne stope koje su bile u primjeni u konkretnom ugovoru, određene na temelju ugovorne ovlasti, čiji je smisao prilagodba kamatne stope uvjetima na tržištu, pa se ne može smatrati da kamatna stopa nije odrediva, kao i da nijedna od primijenjenih kamatnih stopa ne prelazi zakonom najvišu dopuštenu stopu ugovorne kamate.

“Prije konverzije, a nakon presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske o pitanju promjenjivosti kamatnih stopa, jedan manji broj građana zaduženih u švicarskim francima (CHF) je podnio tužbe protiv banaka. Potpisom ugovora o koverziji, korisnik CHF kredita stavljen je u isti položaj s ostalim korisnicima kredita vezanih uz euro”, podsjećaju iz HUB-a.

(Hina)

You may also like