HT za dividende osigurao 491 milijuna kuna

Uprava i Nadzorni odbor (NO) HT-a predlažu Glavnoj skupštini, sazvanoj za 21. travnja, da se dio neto dobiti iz prošle godine u iznosu od 491,3 milijuna kuna ili 6 kuna po dionici uporabi za isplatu dividende dioničarima.

HT je u 2015. ostvario neto dobit u iznosu od 893,48 milijuna kuna, a predlaže se da se za dividende isplati 491,3 milijuna kuna, u zakonske rezerve će se rasporediti 47 milijuna kuna, a u zadržanu dobit 355,17 milijuna kuna. Dividenda će se, kako se navodi u pozivu za Glavnu skupštinu, isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 4. svibnja ove godine. Datum od kojeg će se trgovati dionicom HT-a bez prava na isplatu dividende je 3. svibnja, a tražbina za isplatu dividende dospijeva 16. svibnja. Uprava i Nadzorni odbor (NO) predlažu, među ostalim, Glavnoj skupštini i donošenje odluke o davanju razrješnice članovina Uprave i NO za poslovnu 2015. godinu, kao i odluku o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje dionica HT-a.

Naime, Uprava može steći dionice u broju, koji, uključujući već stečene dionice, ne smije prijeći 10 posto temeljnog kapitala HT-a. Najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10 posto, odnosno ispod 10 posto prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja. Ova ovlast vrijedi 5 godina od dana donošenja odluke. U obrazloženju ove odluke navodi se kako ovlast članovima Uprave za stjecanje dionica tvrtke ističe 4. svibnja i stoga se predlaže Glavnoj skupštini produženje ovlasti na rok od sljedećih pet godina.

Takvo ovlaštenje Upravi smatra se opravdanim “radi zaštite integriteta Društva i interesa dioničara te prednošću za Društvo, jer bi kupnje vlastitih dionica bile izvršene samo u situacijama za koje bi Uprava, pažnjom savjesnog gospodarstvenika, procijenila da su u najboljem interesu Društva i dioničara”, stoji u obrazloženju uz prijedlog ove odluke.

You may also like