Hrvatska reciklira premalo otpada

Stopa oporabe komunalnog otpada u 2013. godini iznosila je 15%, pokazuje najnovije izvješće Agencije za zaštitu okoliša. Ukupno je u 2013. godini proizvedeno 1 720 758 t komunalnog otpada, a godišnja količina komunalnog otpada po stanovniku iznosila je 402 kg, odnosno dnevna količina 1,1 kg proizvedenog komunalnog otpada po stanovniku. U odnosu na prethodnu 2012. godinu porast količina iznosi 3%. Uzgred, EU je lani predložila da se nakon 2025. reciklira 70% komunalnog otpada i 80% ambalaže, te da se zabrani zakapanje otpada koji se može reciklirati. Irska primjerice reciklira 37% svog otpada, a Belgija 36%, dok je EU prosjek visokih 40%.

Udio miješanog komunalnog otpada u skupljenom otpadu u Hrvatskoj 2013. činio je 76% odnosno 1 299 577t. Udio ostalih vrsta komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu iznosio je 24%, što je za 1% više u odnosu na 2012. godinu. Najveće stope oporabe komunalnog otpada skupljenog u organizaciji jedinice lokalne samouprave bilježe se u Međimurskoj županiji (32,2%) i Varaždinskoj županiji (15,7%), a najmanje u Splitsko – dalmatinskoj županiji (1,2%) i Vukovarsko – srijemskoj županiji (1,5%). Nakon pribrajanja dodatno utvrđenih količina i procjena dobivene su više vrijednosti stope oporabe na županijskoj razini te iste iznose za Međimursku županiju 36,2%, Varaždinsku županiju 22,1%, Splitsko – dalmatinsku županiju 9,6% te Vukovarsko – srijemsku županiju 9,8%.

Stopa recikliranja metala, stakla, plastike i papira iz komunalnog otpada iznosi 26,6% odnosno nešto više od polovice ciljanog udjela propisanog za 2020. godinu člankom 55. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13). U dvije trećine jedinica lokalne samouprave u 2013. još uvijek se nije provodilo odvojeno skupljanje korisnih vrsta otpada iz komunalnog otpada. Od ukupno proizvedenog biorazgradivog komunalnog otpada 15,6% upućeno je na oporabu. Prema prijavama operatera odlagališta u 2013. odloženo je 870 434 t biorazgradivog komunalnog otpada, što znači da zadani cilj iz čl.24. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) kojeg je trebalo ispuniti do kraja 2013. godine (567 131 t) još uvijek nije dostignut. Kompostirano je 29 366 t biootpada iz komunalnog otpada, dok je u bioplinskom postrojenju digestirano oko 20 tona komunalnog otpada. Vodeće županije obzirom na stopu oporabe biorazgradivog komunalnog otpada su Međimurska županija (29%), Koprivničko – križevačka (13,8%), Primorsko – goranska županija (12,5%) i Grad Zagreb (11,3%). Gradska/općinska reciklažna dvorišta prijavila su ukupno 13 794 t skupljenog komunalnog otpada. Tijekom 2013. godine odloženo je ukupno 1 413 113 t komunalnog otpada na 141 odlagalište. Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost aktivnosti sanacije provode se ili će se provesti na ukupno 300 lokacija, dok su aktivnosti sanacije na preostale tri lokacije financirane ili će se financirati u potpunosti od strane jedinica lokalne samouprave. Od procijenjenih oko 3 000 divljih odlagališta, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je do kraja 2013. godine zaključio ugovore za sanaciju 1 007 lokacija, s ukupno 266 jedinica lokalne samouprave.