Udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj je finalnoj potrošnji energije u Europskoj uniji gotovo udvostručen u razdoblju od 2004. do 2014. godine, a devet zemalja, uključujući i Hrvatsku, već je ispunilo zacrtane ciljeve za 2020. godinu, pokazalo je u srijedu izvješće Eurostata.

U 2014. godini udio energije dobivene iz obnovljivih izvora u ukupnoj je energetskoj finalnoj potrošnji u EU dosegnuo 16 posto, nasuprot 8,5 posto koliko je 2004., prve godine za koju je europski statistički ured raspolagao odgovarajućim podacima, navodi se u izvješću. Udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji među ključnim je pokazateljima strategije Europa 2020. Za EU u cjelini cilj je da do 2020. godine poveća taj udio na 20 posto.

U Eurostatu napominju da će energija dobivena iz takvih izvora i dalje imati ključnu ulogu i pomagati EU da podmiri potrebe za energijom nakon 2020. godine. U skladu s tim zemlje članice već su dogovorile novu ciljanu razinu toga udjela na razini EU-a od najmanje 27 posto do 2030. godine.

Od 2004. godine u svim je zemljama članicama EU značajno uvećan udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj energetskoj potrošnji. U 2014. godini prema godini ranije uvećan je u 24 zemalja članica, smanjen je u tri zemlje, Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji, dok je stagnirao u Mađarskoj, pokazalo je Eurostatovo izvješće. Daleko najveći udio u 2014. godini – 52,6 posto – imala je Švedska. Slijede Latvija i Finska, s udjelima od po 38,7 posto, Austrija s 33,1 posto te Danska, s 29,2 posto. Daleko najmanji postotak zabilježen je u Luksemburgu, od svega 4,5 posto, a slijede Malta, s 4,7 posto, te Nizozemska i Velika Britanija, s udjelima od 5,5 odnosno sedam posto. U Hrvatskoj je 2014. udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj energetskoj potrošnji iznosio 27,9 posto, nakon 28,1 posto u godini ranije. Time je Hrvatska već daleko premašila razinu od 20 posto koliko je zacrtala za 2020. godinu. Štoviše, dosegnula je razinu koja je zacrtana za EU u cjelini do 2030. godine, pokazuje izvješće Eurostata.

Svaka zemlja članica zacrtala je vlastite ciljeve u sklopu strategije Europa 2020. godine. Kod njihova zacrtavanja vodi se računa o različitim polazišnim točkama zemalja članica, potencijalima na planu dobivanja energije iz obnovljivih izvora te o gospodarskoj izvedbi. Među 28 zemalja članica EU-a trećina ih je već dosegnula razine zacrtane za 2020. godinu. U skupini devet zemalja uz Hrvatsku nalaze se Bugarska, Češka, Estonija, Italija, Litva, Rumunjska, Finska i Švedska.

Dansku i Austriju od toga cilja dijeli manje od postotnog boda. Daleko najdalje od toga cilja je Francuska, koju od zacrtane razine za 2020. dijeli najvećih 8,7 postotnih bodova. Slijede Nizozemska, s 8,5 postotnih bodova, Velika Britanija s osam i Irska, sa 7,4 postotna boda, objavio je Eurostat u izvješću za 2014. godinu.

Related Posts