Hrvatska je prošle godine imala negativan prirast stanovništva

Hrvatska je i lani imala negativan prirodni prirast stanovništva jer je broj živorođenih za 11.273 manji od broja umrlih osoba, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). Po tim je podacima prošle godine u Hrvatskoj je živorođenih osoba bilo 39.566, a umrlih 50.839.

Stopa prirodnog prirasta u 2014. bila je u Republici Hrvatskoj negativna i iznosila je -2,7 (-11.273 osobe). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je iznosio 77,8. U Gradu Zagrebu, Međimurskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji bio je pozitivan prirodni prirast, a u ostalim županijama bio je negativan. Najveći negativni prirodni prirast bio je u Osječko-baranjskoj županiji, i to -1260 uz vitalni indeks od 68,1.

Pozitivan prirodni prirast bio je u 82 grada/općine i Gradu Zagrebu, a negativan je bio u 460 gradova/općina, dok je 13 gradova/općina imalo nulti prirodni prirast. U 2014. zabilježen je blagi pad broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu za 0,9 posto, tj. rođeno je 373 djece manje nego u 2013. Ukupan broj rođenih u 2014. bio je 39.716 djece, od toga 39.566 živorođene djece i 150 mrtvorođene djece. Od 39.566 živorođene djece, 20.374 ili 51,5 posto rođeno je muške djece i 19.192 ili 48,5 posto ženske djece.

Stopa nataliteta (živorođeni na 1000 stanovnika) lani je iznosila 9,3. U 2014. zabilježen je porast broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrle su 453 osobe ili 0,9 posto više nego u prethodnoj godini. Od ukupnog broja umrlih osoba (50.839) u 2014., 24.965 ili 49,1 posto odnosilo se na muške osobe i 25.874 ili 50,9 posto na ženske osobe.

Stopa mortaliteta (umrli na 1000 stanovnika) u 2014. iznosila je 12,0. Po podacima DZS-a, u 2014. umrlo je 199 dojenčadi, odnosno 0,39 posto od ukupnog broja umrlih. Od ukupnog broja umrle dojenčadi, 122 ili 61,3 posto umrlo je u prvim danima života, tj. od 0 do 6 dana starosti. Stopa umrle dojenčadi (broj umrle dojenčadi na tisuću živorođenih) u 2014. iznosila je 5,0, a u prethodnoj godini iznosila je 4,1.

Najmanja stopa umrle dojenčadi u 2014. bila je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (2,3), a najveća je bila u Međimurskoj županiji (11,1), dok u Požeško-slavonskoj županiji nije bilo umrle dojenčadi. U 2014. sklopljen je 19.501 brak. Stopa sklopljenih brakova (sklopljeni brakovi na 1000 stanovnika) u 2014. iznosila je 4,6. Bilo je 6570 pravomoćno razvedenih brakova. Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na 1000 stanovnika) u 2014. iznosila je 1,5, a broj razvedenih brakova na 1000 sklopljenih u 2014. iznosio je 336,9.

You may also like

0 comments