Hoće li EU napustiti energetsku povelju?

Dokument Europske komisije

Zajedničko istupanje EU-a iz kontroverzne povelje o ulaganjima u energetskom sektoru bilo bi “najprikladnija” opcija, ali ne bi riješilo sve probleme, upozorila je Europska komisija u dokumentu.

Ugovor o energetskoj povelji iz 1998. godine ima oko 50 potpisnica, uključujući Hrvatsku i druge članice EU-a, a kompanijama omogućuje podizanje tužbi protiv vlada izmjena regulative koje utječu na njihova ulaganja.

Uproteklim godinama kompanije su učestalo koristile povelju kako bi osporile odluke vlada usmjerene na suzbijanje upotrebe fosilnih goriva, pa su kritičari upozoravali da bi mogla biti prepreka u borbi protiv klimatskih promjena.

U međuvremenu su Francuska, Njemačka, Nizozemska, Poljska i Španjolska već najavile da će istupiti iz ugovora , pojačavši pritisak na Bruxelles da koordinira istupanje na razini cijele EU. Italija je iz sporazuma izašla još 2016.

U dokumentu koji je podijelila sa zemljama EU-a, a Reuters ga je dobio na uvid, Europska komisija ocijenila je da bi “najprikladnija” opcija bilo istupanje iz povelje EU-a i njezinih 27 država članica.

Mišljenje se temelji na nizu čimbenika, napominje Bruxelles.

Članice ugovora dogovorile su prošle godine neke reforme, ali zemlje EU-a su ih odbile, što znači da je i dalje u primjeni neizmijenjena verzija, s jačom zaštitom ulaganja.

Preostali dio povelje “nesumnjivo bi potkopao” klimatske ciljeve EU-a, rekla je Komisija.

S obzirom na broj zemalja koje pojedinačno istupaju iz ugovora, čini se da otvaranje pregovora o izmjenama ugovora nije izvediva opcija, rečeno je.

Istupanje EU-a zahtijeva potporu najmanje 15 članica i Europskog parlamenta koji je već podržao takav potez. No, čak i ako zemlje istupe iz ugovora, moraju poštivati njegove odredbe još 20 godina.

Zemlje EU-a mogle bi se dogovoriti da ne primjenjuju tu klauzulu, budući da većina energetskih ulaganja u Uniji potječe iz domaćih kompanija.

No, žele li izbjeći tužbe, morale bi postići takav dogovor i s drugim članicama ugovora, poput Japana, Azerbajdžana i Britanije.

Diplomati zemalja EU-a trebali bi o mišljenju Komisije razgovarati u utorak.

You may also like