HNB plasirao 218 milijuna kuna

Hrvatska narodna banka (HNB) u srijedu je na obratnoj repo aukciji prihvatila sve ponude banaka u iznosu od 218 milijuna kuna, po nižoj stopi nego do sada, odnosno po fiksnoj repo stopi od 0,50 posto, objavljeno je iz HNB-a.

Na sedmu obratnu repo aukciju od kraja rujna, kojima središnja banka utječe na kunsku likvidnost na financijskom tržištu i smanjenje kamata, pristigle su ponude banaka u ukupnom iznosu od 218 milijuna kuna.  HNB je prihvatio sve prispjele ponude po fiksnoj repo stopi od 0,5 posto, što je niže nego na dosadašnjih šest aukcija, na kojima je fiksna stopa bila 0,8 posto. Datum reotkupa je 18. studenoga.  Ujedno, danas dospijeva 158,1 milijun kuna koje je središnja banka plasirala poslovnim bankama na prošlotjednoj aukciji.

Obratnim repo aukcijama središnja banka utječe na kunsku likvidnost banaka, odnosno djeluje na potiskivanje pritisaka na rast kunskih kamata na novčanom tržištu. Financijsko je tržište, naime, reagiralo na primjenu zakonskog rješenja za konverziju kredita vezanih uz švicarski franak (CHF) u eurske slabljenjem kune prema euru i rastom kamatnih stopa. Kako bi utjecala na povećanje likvidnosti u sustavu te korekciju tržišnih kamatnih stopa, središnja je banka krajem rujna najavila operaciju na otvorenom tržištu kroz obratnu repo aukciju, kojima, uz zalog državnih dužničkih vrijednosnica, bankama na tjedan dana posuđuje kune, a dosadašnje su aukcije bile uz fiksnu kamatnu stopu.  Iz središnje su banke tada najavili i da će radi održavanja stabilnosti tečaja i zadovoljavajuće kunske likvidnosti, ovisno o potrebi i procjeni, intervenirati na deviznom tržištu te koristiti postojeće instrumente monetarne politike.

You may also like