HNB nema podatke o kamatnim stopama

Hrvatska narodna banka (HNB) ne raspolaže podacima o kamatnim stopama na kredite u otplati po valutama, uključujući euro, za razdoblje prije kraja 2011. godine, ponovili su u srijedu iz HNB-a, dok su ranije iz Udruge Franak ustvrdili da HNB ne govori istinu o podacima o kamatnim stopama na kredite.

“Udruga Franak došla je u posjed dvije odluke HNB-a iz 2003. i iz 2006. o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite. HNB tvrdi da posjeduje podatke o kamatnim stopama tek od kraja 2011. pa se na taj način izgovara da ne može dostaviti podatke Udruzi Franak. Međutim, ove odluke dokazuju da HNB ima sve podatke po svim kreditima i različitim bankama”, objavila je Udruga Franak na svojim mrežnim stranicama. “Da li je moguće da najviša financijska ustanova u Republici Hrvatskoj govori neistinu i obmanjuje javnost”, pitaju iz Udruge Franak, koja je na svojim internet stranicama objavila i odluke HNB-a iz 2003. i 2006. da banke moraju dostavljati HNB-u izvješće o kamatama, kao i odluku o prestanku obveze dostavljanja izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite iz 2014., a koje su objavljene i u Narodnim novinama.

HNB u priopćenju, kojim reagira na medijske upite o podacima o kamatnim stopama na kredite, ponavlja kako ne raspolaže podacima o kamatnim stopama na kredite u otplati po valutama, uključujući euro, za razdoblje prije kraja 2011. godine, kao što je to središnja banka objavila i u svom priopćenju od 20. studenoga.Temeljem odluka o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite iz 2003. i 2006. godine, koje su javno dostupne i na internetskim stranicama središnje banke, Hrvatska narodna banka prikupljala je određene statističke podatke o kamatnim stopama na kredite, i to počevši od srpnja 1995. godine, navodi se u priopćenju.

“Međutim, ti podaci po svojim obilježjima ne omogućavaju konstrukciju pokazatelja upotrebljivih za ocjenu adekvatnosti pojedinačnih konverzija”, ističu iz HNB-a.

Naime, u razdoblju prije 2011., iz podataka o kamatnim stopama koje je Hrvatska narodna banka prikupila od banaka ne mogu se razlikovati krediti ugovoreni uz valutnu klauzulu u eurima od kredita ugovorenih uz valutnu klauzulu u nekoj drugoj valuti. U tom razdoblju u dijelu izvještaja banaka o kamatnim stopama na kredite ugovorene uz valutnu klauzulu nije postojala podjela po valuti indeksacije, tj. na kredite indeksirane u npr. eure, švicarski franak, američki dolar i sl., objašnjavaju iz HNB-a.

Dodaju kako podaci o vaganim kamatnim stopama na kredite s valutnom klauzulom koje je HNB prikupljao za razdoblje do 2011., koje objavljuje na svojim internetskim stranicama i u svojim publikacijama, obuhvaćaju skupno kredite indeksirane u eurima, švicarskom franku, američkim dolarima, itd. “Dodatno, HNB je do 2011. prikupljao isključivo vagane kamatne stope na kredite stavljene u otplatu u izvještajnom mjesecu, odnosno na tzv. nove poslove u određenom mjesecu, a ne na ukupna stanja kredita u otplati tijekom tog mjeseca. Riječ je o ponderiranim (vaganim) prosjecima kamatnih stopa, a ne o kamatnim stopama za svaki pojedinačni kredit, te su kao takvi, ti podaci posve irelevantni za ocjenu adekvatnosti pojedinačnih konverzija, i po svojoj strukturi, a i zato što je velika većina kredita vezanih uz CHF odobrena prije 2011.”, ističu iz HNB-a.

“Banke raspolažu cjelovitim i točnim podacima o kamatama na pojedine vrste kredita i upravo je zato, sukladno Zakonu o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju propisano da je objava tih podataka njihova obveza”. “Točnost objavljenih podataka bit će predmet nadzora HNB-a”, zaključuje se u priopćenju središnje banke.

You may also like