HNB je skloniji konverziji kredita u eure

Zagreb – Predstavnici Udruge Franka u četvrtak su zadovoljni izašli sa sastanka u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), na kojem su im prezentirana neka rješenja problema kredita vezanih uz švicarski franak, a nagoviještena im je i mogućnost konverzije tih kredita u eure.
HNB je pokazao veliku spremnost za suradnju i pronalaženje rješenja, među ostalim i time što je na sastanku bio prisutan guverner Boris Vujčić i njegovi najbliži suradnici, ocijenili su nakon sastanka predstavnici Udruge Franak te najavili uskoro daljnje sastanke i dogovore o konkretnim rješenjima i izračunima konverzije kredita. “Nažalost, još uvijek se razlikujemo u nekim tehničkim pogledima rješavanja problematike, ali se nadamo da ćemo te razlike u budućnosti uskladiti”, rekao je nakon sastanka Niko Delić, vanjski suradnik Udruge Franak, ne želeći precizirati o kojim je konkretno rješenjima riječ, potvrdivši samo da je riječ o konverziji kredita.

Ivan Kontrec iz Udruge Franak kazao je da je HNB ponudio neke izračune i da su, čini se, skloniji konverziji kredita u eure. “Još ništa nije dogovoreno, modeli se tek razrađuju. Konverzija je moguća, ali vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati”, izjavio je Kontrec. Dodao je, međutim, da HNB, iako je spreman na suradnju, djelomično prebacuje odgovornost na Vladu ili Sabor, koji trebaju donijeti konkretan zakon.

“Bez suradnje institucija vlasti neće se moći riješiti taj problem. Predviđam da će Vlada morati ipak presjeći situaciju i riješiti problem”, kazao je Kontrec, naglasivši da se pregovori s bankama ne pomiču s mrtve točke i da u slučaju da se ne postigne dogovor, Udruga Franaka ne odbacuje mogućnost organiziranja prosvjeda.

HNB je priopćio nakon sastanka da se o modelima rješavanja problematike kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima pregovara u okviru radne skupine osnovane pri Ministarstvu financija i da HNB sudjeluje u radu te skupine na tehničkoj razini te da će učiniti potrebne analize i regulatorna usklađenja radi postizanja dogovora uključenih strana o rješenju sukladno važećim propisima i pravilima struke. “S ovim su stajalištem HNB-a, kao i mišljenjem središnje banke o drugim iznesenim prijedlozima i posljedicama istih, uključivo onom o konverziji kredita s valutnom klauzulom u CHF u euro, upoznati predstavnici Udruge Franak na današnjem sastanku s guvernerom HNB-a Borisom Vujčićem i suradnicima”, stoji u priopćenju HNB-a.

Udruga vidi konverziju svih kredita vezanih uz ‘švicarac’ u kunske kredite, i to po tečaju franka i kamatnoj stopi koji su vrijedili u trenutku odobravanja kredita, kao jedino prihvatljivo dugoročno rješenje za problem dužnika koji imaju takve kredite.Središnja je banka, pak, krajem siječnja objavila izračun prema kojem bi se primjena takvog modela odrazila na smanjenje hrvatskih međunarodnih pričuva za oko 30 posto, odnosno za 3,2 milijarde eura. Ukoliko bi se konverzija u kunske kredite primijenila na sve kredite s valutnom klauzulom, izračunali su u HNB-u, međunarodne bi se pričuve smanjile za više od 70 posto