Hinšt: Važno je da svi akteri shvate da je HNB neovisna institucija

Povodom nove ocjene kreditnog rejtinga agencija Moody’s, ali i aktualnih napada na monetarnu neovisnost HNB-a, za komentar smo upitali Daniela Hinšta, analitičara ekonomskih politika iz Centra za javne politike i ekonomske analize.

“Ocjena kreditnih agencija odnosi se primarno na dugogodišnju toleranciju prema udvostručenju udjela javnog duga u BDP-u. Proračunom za 2016. se udio deficita u BDP-u ograničava na 3%, što je dobar znak. Smanjivanje rashoda može biti i intenzivnije, ali prostor postoji i u rasprodaji obilne državne imovine. Reforme će se sada konačno započeti sustavno događati upravo zbog namjere da se stvori integracija reformskih javnih politika na visokoj razini vlade. To je ključan znak koji otvara prostor za sinkronizaciju administracije i regulative. U tom smislu, premijer Tihomir Orešković je napravio veliki korak naprijed jer Hrvatskoj treba vlada koja će koordinirati politike i reforme, umjesto da se provedba politika i reformi prepusti slučaju i dobroj volji pojedinaca.”

Dodao je svoju zabrinutost za HNB:

“Bitno je da svi akteri shvate kako je HNB temeljem zakona i EU prava neovisna institucija. Demokratska volja Sabora ne smije ići protiv zakona! Naučimo već jednom da demokracija ne znači bezuvjetnu dominaciju volje većine i samovolju zastupnika, već ta ista demokratska volja mora biti slobodna samo u okviru zakona i ograničena zakonom. Dakle, to se zove vladavina prava. Hrvatska je dio EU, koja štiti neovisnost nacionalnih središnjih banaka i monetarnu stabilnost. Osim toga, nevezano uz navedeno, guverner Vujčić je među rijetkima institucionalnim akterima u ovoj zemlji koji se zalaže za tržišno usmjerene reforme. Nekima se baš ta činjenica ne sviđa.”

You may also like