Home Ekonomija Hinšt: Potrebno je prodati što više tržišne i nestrateške javne imovine

Hinšt: Potrebno je prodati što više tržišne i nestrateške javne imovine

by Ivan Brodić

Povodom dolaska delegacije MMF-a koja ažurirajući podatke priprema redovitu misiju za travanj te kontroverznom temom prodaje javnih dionica, pogotovo u energetskim kompanijama za mišljenje smo upitali Danijela Hinšta iz Centra za javne politike i ekonomske analize. 

“Može se očekivati da će MMF dati preporuke koje su uglavnom sadržajno iste. Kada se već mnogo verbalnog truda uložilo u najave reformi, MMF-ov poticaj za reforme bi trebao naići na potpuno otvorena vrata svih nadležnih institucija. MMF zanima barem umjerena fiskalna konsolidacija uz hitno obuzdavanje deficita. Nastavak prodaje javne imovine ostaje preporuka jer shvaćaju da mala zemlja, slabe ekonomske snage, vrlo reguliranih tržišta i ispolitiziranog menadžmenta ne smije sebi dopustiti toliko javnih poduzeća. MMF bi sigurno pozdravio i sveobuhvatnu regulatornu reformu koja se, zbog jamstva provedbe, treba koordinirati sa samog vrha, putem specijalnog ureda za primjenu europskih načela pametne regulative. Čekanja i odgađanja u tom području si više ne bi trebali dozvoljavati jer je poslovni sektor na koljenima zbog visoke cijene državne regulative, što je velika prepreka rastu ekonomske konkurentnosti. Presudan trenutak će biti taj kad će odgovorni političari i donositelji odluka sjesti u miru za stol i detaljno proučiti i isplanirati provedbu MMF-ovih preporuka (osim ako imaju bolja rješenja). MMF-ove preporuke su stvar zdravog razuma, što ne znači da se mora prihvatiti apsolutno sve (ako se primjerice predlaže porez na imovinu).”

Prodati što više javne imovine?

“Baš kao što i MMF godinama preporučuje, prodaja javne imovine, u što većoj mjeri, jedan je od reformskih imperativa. Eventualno zadržavanje nekoliko poduzeća u državnom vlasništvu opet znači da će se gotovo sva ostala poduzeća gdje država ima većinske ili manjinske udjele trebati prodati. Bitno je da menadžment u državnim poduzećima bude iz profesionalnog izvora, umjesto vrhovničkih imenovanja kao do sada. Svakako je rješenje za INA-u upravo kroz što veće vlasništvo i ulaganja privatnog sektor, a MOL je ionako već strateški partner.”

Related Posts