HGK: Znatan pad BDP-a u Zagrebu srušio BDP na nacionalnoj razini

Bruto domaći proizvod je u 2013. godini na razini Republike Hrvatske iznosio 329,57 milijardi HRK, što je 0,3 % manje u odnosu na 2012. godinu i predstavlja drugu godinu pada BDP-a. Promatrano po županijama, spomenuti blagi pad u 2013. godini rezultat je zabilježenog pada BDP-a u osam županija (Grad Zagreb, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Sisačko-moslavačka i Primorsko-goranska županija) te rasta u ostalim županijama. Sedam od ukupno osam županija u kojima je ostvaren pad, nalaze se u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Najveći apsolutni pad ostvaren je u iznosu većem od milijarde kuna, i to u Gradu Zagrebu. To je snažno utjecalo na ostvarenje ukupnog BDP-a, s obzirom na to da BDP Grada Zagreba čini više od trećine ukupnog BDP-a Republike Hrvatske. S druge strane, najveći pozitivan doprinos tj. rast od 202 milijuna kuna ostvaren je u Istarskoj županiji.

Udjeli pojedinih županija u ukupnom BDP-u RH nisu se znatno promijenili pa tako, pored Grada Zagreba, najveći udio i dalje čine Primorsko-goranska (8,8 %) i Splitsko-dalmatinska županija (8,2 %), što znači da samo te tri županije zajedno ostvaruju oko 50 % hrvatskog BDP-a. Dvije od spomenute tri županije imaju i najveći BDP po stanovniku. Drugim riječima, u 2013. godini BDP po stanovniku RH iznosio je 77.465 HRK i bio je neznatno veći (za 0,1 %) u odnosu na 2012. godinu. Grad Zagreb (77,3 %), Primorsko-goranska (26,4 %) i Istarska županija (24,3 %) imaju BDP po stanovniku značajno iznad prosjeka RH. Razlika u kretanjima ukupnog BDP-a i BDP-a po stanovniku tj. vrlo blagi pad BDP-a i vrlo blagi rast BDP-a po stanovniku proizlazi iz pada procijenjenoga broja stanovnika RH.

Komentar direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimira Savića: „Podaci o ostvarenom BDP-u po županijama, koji su u načelu dostupni dvije godine nakon ostvarenja, upućuju na znatan pad BDP-a Grada Zagreba u 2013. godini, što je u konačnici odredilo i rezultat na razini ostvarenja BDP-a RH u toj godini kada je ostvaren, drugu godinu za redom, blagi nominalni pad od 0,3 %.“

You may also like