HGK: Ulaganje u energetiku je bilo i u fokusu prošlih vlada, ali nije provedeno

Hrvatska gospodarska komora (HGK) ocijenila je u petak kako su neke od mjera koje je najavio mandatar Tihomir Orešković bile i u fokusu prethodnih vlada, ali se malo toga realiziralo, a nezaobilazne su i mora ih se što prije napraviti, posebno kada se radi o efikasnosti javnog sustava i poboljšanju poslovnog okruženja i konkurentnosti.

“Neke od najavljenih mjera, poput bolje efikasnosti javnog sektora, povećanje konkurentnosti, poticanje investicija i povlačenje novca iz EU fondova, ulaganje u energetiku i infrastrukturu su mjere koje su bile i u fokusu prethodnih Vlada, ali se nažalost nije mnogo toga realiziralo. To su nezaobilazne mjere koje moramo što brže i što učinkovitije uraditi, posebno kada se radi o efikasnosti javnog sektora i poboljšanju poslovnog okruženja i konkurentnosti. Bitno je potaknuti investiranje privatnog sektora u proizvodnje koje povećavaju zaposlenost i izvoz te poboljšati apsorpcijski kapacitet korištenja fondova EU, koji su za Hrvatsku u ovom trenutku gotovo jedini izvor financiranja javnih investicija”, komentar je direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimira Savića.

Mandatar Tihomir Orešković izjavio je u petak, nakon povratka iz Kitzbuehela, kako neće biti radikalnih rezova, već će se njegova Vlada fokusirati na smanjenje javnog duga i deficita, povećanje efikasnosti javnog sektora, jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, jačanje investicija, posebice kroz privlačenje EU fondova i oživljavanje mrtvog kapitala države, te reforme u zdravstvenom sektoru.

Kao dva glavna pokretača promjena izdvojio je investicije i smanjenje deficita, napominjući i kako je glavno pitanje investitora bilo kada će Hrvatska riješiti pitanje javnog duga. Kazao je kako je investitorima jasno komunicirano da će gospodarski rast pokrenuti EU fondovi, s obzirom da Hrvatska ima 10,7 milijardi eura na raspolaganju do 2020. godine. Pritom je kao sektore s potencijalom rasta investicija naveo energetiku, infrastrukturu i ostale. Jedan od pokretača promjena koje je mandatar naveo je i jačanje konkuretnosti gospodarstva kroz mjere temeljene na izvješću Doing Business te je istaknuo kako su te promjene moguće ne kroz ikakve radikalne rezove, već fokusiranje i jačanje efikasnosti kroz tehnologiju.

Spomenuo je i reformu u zdravstvu, prije svega u području javne nabave i uštede u administraciji. Ponovio je i kako se zalaže za bolje korištenje ‘mrtvog kapitala’ u vlasništvu države, “što neće imati nikakav utjecaj na građane Hrvatske”, a pomoći će smanjenju duga. “Tako ćemo si kupiti vrijeme i onda možemo opet dobiti i investicije i EU fondove, a i druge reforme iskoristiti da taj dug počne padati”, izjavio je Orešković.

You may also like