HGK: Promjene u oporezivanju dohotka izazvale rast plaća

U studenome prošle godine nastavljen je rast plaća koji se na godišnjoj razini u realnom izrazu proteže u kontinuitetu tijekom posljednjih dvanaest mjeseci (kod neto plaće), odnosno tijekom posljednjih osamnaest mjeseci kada je riječ o bruto plaći. Štoviše, realan rast neto plaće u studenome od 4,9 % najviši je međugodišnji rast od studenoga 2004. godine, dok je istodobno realan rast bruto plaće od 2,7 % najviši rast zabilježen od rujna 2008. godine. Rast plaća u studenome dijelom je rezultat isplata božićnica i trinaestih plaća koje su povećale razinu prosječne plaće u tom mjesecu.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom iznosila je u studenome prošle godine 8 185 kuna, što je 109 kuna više nego u listopadu te godine i 146 kuna više nego u studenome prethodne godine. Istodobno je prosječna mjesečna neto plaća u studenome 2015. godine iznosila 5 855 kuna, što je 135 kuna ili 2,4 % više nego u prethodnome mjesecu, a 223 kune ili 4,0 % više nego u istome mjesecu prethodne godine.

U okolnostima kontinuiteta rasta plaća i kumulativni podaci za prvih jedanaest mjeseci prošle godine bilježe povoljnija kretanja u odnosu na prethodnu godinu, pa je tako prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom iznosila 5 705 kuna, što je 188 kuna ili 3,4 % više nego u tom razdoblju prethodne godine. Istodobno je prosječna bruto plaća iznosila 8 045 kuna, što je 101 kunu ili 1,3 % više nego u prvih jedanaest mjeseci prethodne godine. Očito je da se i dalje nastavlja dinamičniji rast neto plaće u odnosu na bruto plaću kao rezultat promjena u oporezivanju dohotka koje su na snazi od početka prošle godine.

U studenome 2015. godine prosječna je mjesečna neto plaća po zaposlenom viša od devet tisuća kuna isplaćena u financijskim uslužnim djelatnostima, osim u osiguranju i mirovinskim fondovima (10 032 kn), zračnom prijevozu (9 951 kn), promidžbi i istraživanju tržišta (9 497 kn), vađenju sirove nafte i prirodnog plina (9 443 kn) te proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka (9 172 kn). Istodobno su neto plaće niže od 3 500 kuna isplaćene u zaštitnim i istražnim djelatnostima (3 157 kn), proizvodnji kože i srodnih proizvoda (3 161 kn), proizvodnji odjeće (3 173 kn), uslugama u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te u djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (3 385 kn) te preradi drva i drvenih proizvoda (3 494 kn).

U odnosu na slične zemlje, Hrvatska zadržava relativno visoku razinu prosječne bruto plaće po zaposlenom, odmah iza Slovenije. Tako je u studenome prošle godine bruto plaća u Sloveniji iznosila 1 679 eura, u Hrvatskoj 1 077 eura, u Poljskoj 980 eura, u Mađarskoj 847 eura, u Crnoj Gori 727 eura, u Bosni i Hercegovini 656 eura te u Srbiji 505 eura.

Kretanje prosječnih plaća po satu zaposlenih obilježava znatan rast na mjesečnoj uz pad na godišnjoj razini. Tako su u studenome 2015. godine bila plaćena 164 radna sata (4,7 % manje nego u listopadu) u rasponu od 150 plaćenih sati u djelatnosti uređenja i održavanja krajolika do 184 plaćena sata u djelatnosti vodnog prijevoza. Pritom je prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu iznosila 34,67 kuna, što je 5,8 % više nego u prethodnome mjesecu, a 0,2 % manje nego u istome mjesecu 2014. godine. Istodobno je prosječna mjesečna bruto plaća po satu u studenome iznosila 48,09 kuna, što je rast za 4,2 % u odnosu na prethodni mjesec, ali i pad od 2,3 % u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Pad na godišnjoj razini djelomično je rezultat visoke baze s obzirom na to da su u studenome 2014. godine bile isplaćene najviše plaće po satu u toj godini.

U narednim će se mjesecima izgubiti bazni utjecaj promjena u oporezivanju dohotka, što će rezultirati usklađenijim kretanjima između bruto i neto plaće. Deflatorne tendencije, koje su zadržane i u prosincu prošle godine, podržale su rast realnih plaća u protekloj godini. Ove će godine kretanje plaća dijelom biti i pod utjecajem politike plaća u javnom sektoru, čiji bitni elementi zasad nisu definirani.

Komentar direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimira Savića: „U prvih jedanaest mjeseci prošle godine, pod utjecajem promjena u oporezivanju dohotka koje su na snazi od početka prošle godine te deflatornih kretanja, prosječne su bruto i neto plaće i nadalje u uzlaznom trendu koji je prisutan u posljednjih godinu i pol dana. Hrvatska pritom i dalje ima relativno visoku razinu prosječne bruto plaće po zaposlenom (1077 EUR) u odnosu na slične zemlje u regiji. “

You may also like