HGK: Nastavljen rast uvoza naftnih derivata u 2015. godini

Prema kratkoročnim pokazateljima energetske statistike, u prosincu 2015. godine, u segmentu električne energije nastavljen je negativan godišnji niz koji traje od svibnja prošle godine (a nakratko je prekinut u listopadu), što znači da je proizvedeno (neto) 38,8 % manje električne energije u odnosu na prosinac 2014. godine. Usporedno s tim, u posljednjih osam mjeseci bilježi se trend rasta uvoza električne energije, odnosno u prosincu je uvezeno 56 % više električne energije u odnosu na prosinac 2014. godine.

U prosincu 2015. godine nije zabilježen uvoz sirove nafte (često prisutna oscilatorna kretanja), ali je zabilježeno značajnije smanjenje zaliha sirove nafte. Proizvodnja (13,2 %) i prerada sirove nafte (67,2 % kao rezultat niske baze) u promatranom mjesecu bilježe rast.

Na razini cijele 2015. godine (nerevidirani podaci) ukupna neto proizvodnja električne energije iznosila je 10.767 GWh, što je 17,7 % manje u odnosu na 2014. godinu. Spomenuti pad strukturno je rezultat pada proizvodnje električne energije iz hidroelektrana (oko 60 % ukupne neto proizvodnje) za 28,4 %, što je djelomično rezultat klimatskih prilika (vrlo kišna 2014. godina). Neto proizvodnja električne energije iz termoelektrana i ostalih izvora bilježi rast. Usporedno sa smanjenom proizvodnjom, bilježi se i pad izvoza električne energije od 35,2 %, tako da je u 2015. godini izvezeno 1.858 GWh električne energije. Potražnja domaćeg tržišta za električnom energijom djelomično je nadoknađena njegovim uvozom, odnosno u 2015. godini uvezeno je 8.640 GWh električne energije, što predstavlja porast od 23 % u odnosu na 2014. godinu.

Prema nerevidiranim podacima, u 2015. godini proizvedeno je 617 tisuća tona sirove nafte, što je 3,7 % više u odnosu na 2014. godinu. Uvoz sirove nafte bio je manji za 1,1 %. U segmentu naftnih derivata bilježe se dinamičnija kretanja u odnosu na sirovu naftu. Tako je u 2015. godini proizvedeno 3.208 tisuća tona i uvezeno 1.779 tisuća naftnih derivata, što je 6,3 %, odnosno 12,6 % više u odnosu na 2014. godinu. Ovogodišnja dinamična kretanja naftnih derivata, djelom su rezultat nižih cijena nafte na svjetskim tržištima (povoljniji uvoz) te povećane gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj.

Prema konačnim podacima, u 2014. godini nema značajnijih promjena u razini proizvodnje, izvoza i uvoza električne energije u odnosu na 2009. godinu. No, tendencije kretanja proizvodnje sirove nafte i uvoza nafte u istom su razdoblju nepovoljnije, a usporedno s time i kod proizvodnje naftnih derivata bilježe se negativna kretanja u proizvodnji, ali i rast uvoza. Time se narušila i struktura ukupno raspoloživih derivata za potrošnju, odnosno udio uvoza u raspoloživoj potrošnji naftnih derivata iznosio je u 2009. godini oko 32 %, a 2014. godine oko 53 %.

You may also like