HEP osnovao novu tvrtku ‘HEP Elektra’; ima već dva milijuna korisnika

 HEP Operator distribucijskog sustava (ODS) izdvojio je javnu opskrbu električnom energijom u novu tvrtku nazvanu HEP Elektra pri čemu kupci HEP ODS-a automatizmom postaju kupci HEP Elektre, rečeno je u srijedu tijekom predstavljanja nove tvrtke.

HEP ODS dosad je bio i operator distribucijskog sustava i opskrbljivač kupaca, a osnivanje nove tvrtke  propisano je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električnom energijom. Cilj izdvajanja u novu tvrtku su i, navedeno je,  potpuno transparentni odnosi na tržištu električnom energijom.

HEP Elektra u stopostotnom je vlasništvu HEP-a.

Kako je prilikom predstavljanja nove tvrtke rekao direktor HEP Elektre Zvonko Stadnik, za kupce neće biti nikakvih promjena. Dosadašnji kupci HEP ODS-a automatizmom postaju kupci HEP Elektre, a opskrba električnom energijom odvijat će se po nepromijenjenim uvjetima.

Kupci ne trebaju sklapati nove ugovore, a već izdane akontacijske uplatnice neće se zamjenjivati novima. Kupcima ostaje i jedinstveni račun (naknada za korištenje mreže – HEP ODS i opskrba – HEP Elektra).

Kako je kazao, uspostavljene su dodatne točke komunikacije s kupcima u četiri regionalna obračunsko-naplatna centra HEP Elektre (Zagreb, Split, Osijek i Rijeka), a u pripremi je i novi kontaktni centar. Sljedećih godinu dana ništa se neće mijenjati, pa tako ostaju svi sadašnji šalteri za kupce.

“HEP Elektra će kao opskrbljivač s obvezom javne usluge električnom energijom opskrbljivati samo kupce iz kategorije kućanstvo koji izaberu ili već po automatizmu koriste taj način opskrbe kao javnu uslugu u okviru univerzalne usluge. Također će prema reguliranim uvjetima za zajamčenu opskrbu opskrbljivati samo one krajnje kupce koji nisu u kategoriji kućanstvo, a koji pod određenim uvjetima ostanu bez opskrbljivača”, naveo je Stadnik.

Prema njegovim riječima, funkcionalno obavljanje opskrbne djelatnosti u HEP ODS-u završeno je s računima za listopad, dok je od studenoga HEP Elektra preuzela opskrbnu djelatnost kupaca na više od dva milijuna obračunskih mjernih mjesta u kategoriji kućanstva  (tržišni udjel od 89 posto u opskrbi kućanstava) te 76 tisuća ostalih kupaca. HEP Elektra će isto tako imati zadatak poduzetnicima osigurati zajamčenu opskrbu.

HEP ODS pak nastavlja obavljati poslove poput priključenja na distribucijsku mrežu, vođenja evidencije o korisnicima mreže, prikupljanja i obrade mjernih podataka, održavanja mreže, promjene opskrbljivača, kao i terenske aktivnosti prema zahtjevima kupca ili opskrbljivača.

Stadnik tvrdi kako planovi HEP Elektre uključuju kvalitetniju informatizaciju poslovnih procesa, konsolidaciju poslovanja, razvoj i podizanje kvalitete usluge kupcima te jačanje položaja vodećeg opskrbljivača kupaca kategorije kućanstvo.

HEP Elektra zapošljava 300 ljudi, dok bi za godinu dana taj broj trebao pasti na 200.

(Agencije)

You may also like

0 comments