HDZ: Slijedi temeljita rekonstrukcija energetskih javnih kompanija

Kao generatore budućega rasta u HDZ-u navode revitalizaciju poljoprivrede i ruralnih krajeva, neiskorišteni turistički potencijali, energetika, održivi razvoj i zaštita okoliša, prometna infrastruktura, reindustrijalizacija, ulaganje u obrazovanje i znanost, inovacije i digitalizacija. HDZ smatra da je energetika jedan od najvažnijih prostora za nove investicije a glavni cilj je sigurnost opskrbe i i konkurentna cijena energije.

Stranka namjerava restrukturirati energetske kompanije u državnom vlasništvu, ne specificirajući o kojim tvrtkama je riječ. Kad je riječ o investicijama, HDZ zanima modernizacija postojećih termoenergetskih objekata, gradnja hidroelektrana “kao dio višenamjenskih projekata koji će osim proizvodnje električne energije obuhvatiti i uređenje zaobalja radi zaštite od poplava, iskorištavanje vode u svrhu opskrbe vodom za piće i navodnjavanja okolnog zemljišta te uključivanje okoliša energetskog objekta u razvoj novih turističkih sadržaja”.

Stranka se zalaže za maksimalno korištenje domaćih izvora energije “uključujući konvencionalna i nekonvencionalna fosilna goriva s niskom razinom emisije te obnovljive izvore energije” te za smanjenje regulatornog opterećenja za subjekte koji su spremni investirati. Spominje se i čistiji javni prijevoz i energetska obnova obiteljskih, stambenih i javnih objekata, kao i velik razvojni pomak u ekološki prihvatljivim i troškovno isplativim energetskim inovacijama i istraživanju. Planira se primjena naprednih energetskih mreža, unaprjeđenje sigurnosti opskrbe naftom i naftnim derivatima te realizacija ključnih infrastrukturnih projekata u plinskom gospodarstvu.

Stranka planira uspostaviti učinkovit sustav gospodarenja otpadom. “U Hrvatskoj će se godišnje sakupiti više od 350.000 tona goriva iz otpada. Izgradnjom energana za završnu obradu otpada povećat će se hrvatska energetska sigurnost, a angažiranjem građevinskog sektora otvorit će se nova radna mjesta.”, stoji u njihovom programu. “Konceptom socijalno-tržišne ekonomije i gospodarskim oporavkom, koji ćemo pokrenuti kapitalnim investicijama uz sufinanciranje iz EU fondova, stvorit ćemo okruženje koje otvara poslovne mogućnosti obrtnicima, poduzetnicima i gospodarstvenicima, što će rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta te povećanjem plaća i mirovina”, piše u uvodu predsjednik stranke Tomislav Karamarko.

You may also like