HDZ predložio interpelaciju glede istraživanja ugljikovodika u Jadranu

Klub HDZ-a predložio je Hrvatskom saboru interpelaciju o radu Vlade RH, a sam predmet interpelacije je uloga Vlade u provedbi zakona i strateških dokumenata u vezi s istraživanjem i eksploatacijom nafte i ugljikovodika u Jadranskom moru.

Predsjednik saborskog Odbora za zaštitu okoliša Branko Bačić za direktno.hr tvrdi da Vlada nije osigurala nužne i potrebne strateške dokumente i zakone temeljem kojih je mogla raspisati zakonit i transparentan javni natječaj. “Zbog toga što nije osigurala potrebnu zakonsku podlogu, što smo u ovoj interpelaciji i dokazali, tražimo da se obustavi cjelokupni postupak koji uključuje i provedbu javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu, da se napravi sveobuhvatna analiza rada svih tijela državne uprave u postupku davanja odobrenja za provođenje seizmičkog istraživanja Jadrana i prvog javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika te utvrdi tko je odgovoran za netransparentnost i nezakonitost u postupku”, rekao nam je Bačić.

Dodaje kako je činjenica da Vlada Saboru nije predložila cijeli niz strategija i zakona koji su trebali biti doneseni prije pokretanja ovog projekta i na temelju kojih su mogli donijeti ovakvu odluku. “Građani su morali dobiti cjelokupnu informaciju. Ovako, kada to nije napravljeno, hrvatski građani, pa i saborski zastupnici, ne mogu donijeti odluku u ovom iznimno zahtjevnom tehnološkom procesu, već se prema svom nahođenju i opredjeljenju, bez stručne podloge izjašnjavaju za ili protiv”.

Vlada nije usvojila nekoliko strategija. “Ono što je Vlada trebala napraviti, jest donijeti Strategiju upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem kako je to Sabor utvrdio u Zakonu u zaštiti okoliša. Ta je Strategija trebala biti donesena do početka srpnja. Zatim, trebali su donijeti novu Strategiju održivog razvitka RH koja je opet trebala biti donesena do početka srpnja. Vlada je i kao prethodno pitanje trebala donijeti Strategiju upravljanja mineralnim sirovinama i trebala je donijeti prijedlog Državnog plana prostornog razvoja kako bi se time stvorili preduvjeti za lokacijske dozvole. Na kraju, morala je predložiti Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika”, tvrdi Bačić.

Isto tako, nije napravljena prethodna Strateška procjena utjecaja na okoliš, niti kvalitetna cost-benefit analiza ovog projekta. Ujedno natječaj za istraživanje i eksploataciju se raspisao u teritorijalnom moru na 6 km od vanjskih otoka i 10 km od obale što je protivno Strategiji prostornog uređenja RH. Izrađen je Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika koji još nije usvojen, a koji je trebao biti temelj za provedbu ovog natječaja. “Nije dovršena Strateška procjena utjecaja na okoliš jer u njenom postupku nisu kontaktirali Republiku Italiju i Republiku Sloveniju koje su prema ESPOO konvenciji, čija je potpisnica i Hrvatska, države zainteresirane zbog može bitnog prekograničnog utjecaja na okoliš”, rekao je Bačić dodavši da je javno nadmetanje trebalo biti okončano do 2. travnja 2015. godine potpisivanjem ugovora sa naftnim kompanijama, a nije jer nije donesena Strateška procjena niti spomenuti Okvirni plan i program.

Klub zastupnika HDZ-a javnost će o nepravilnostima u ovom postupku detaljnije obavijestiti na sutrašnjoj konferenciji za medije.