Hasanbegović razriješio povjerenstvo za neprofitne medije

Ministar kulture Zlatko Hasanbegović razriješio je dužnosti članove Stručnoga povjerenstva za neprofitne medije postupivši u skladu sa svojim ovlastima, navelo je u petak Ministarstvo kulture.

“Prema članku 39. Zakona o sustavu državne uprave, članku 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi i članku 6. stavku 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi, ministar kulture ima ovlast imenovati i razriješiti povjerenstva koja su osnovana sukladno navedenim propisima”, odgovorili su iz Ministarstva na upit Hine o razrješenju članova povjerenstva.

Prilikom razrješavanja Stručnog povjerenstva za neprofitne medije ministar kulture je postupio u skladu sa svojim ovlastima, ističu iz Ministarstva. U razriješenom povjerenstvu, koje je imenovano na jednogodišnji mandat do listopada ove godine, bili su Mima Simić, Tonči Kursar, Hajrudin Hromadžić, Zdenko Duka, Biljana Romić, Damir Hainski i Suzana Kunac. Izvješćujući o razrješenju povjerenstva, mediji su u petak prenijeli izjavu članice Mime Simić kako je “znakovito što se smjena događa nakon otvorenog pisma Željke Markić ministru, a bez ikakve revizije rada povjerenstva” te da je riječ o “ekspeditivnoj dekapitaciji” koja čak i ne hini proceduru.

Ministrovu odluku u petak je na upit novinara komentirao i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković rekavši kako će sredstva namijenjena neprofitnim medijima očito dobiti samo oni za koje Hasanbegović odluči da su dobri. Udruga U ime obitelji 26. siječnja pozvala je Hasanbegovića da odredi objektivne kriterije za dodjelu sredstava udrugama civilnog društva i neprofitnim medijima, te formiranje stručnih i neovisnih povjerenstava koja ta sredstva dodjeljuju, kako bi se osiguralo da to ne bude “po političkom i ideološkom ključu”.

Zadaće Stručnoga povjerenstva za neprofitne medije uz ostalo su vrednovanje projekata i izrada pisanih analiza projekata pristiglih na Javni poziv za potporu neprofitnim medijima, projekata pristiglih na Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u neprofitnim medijima. Osim toga, povjerenstvo utvrđuje prijedloge odluke o dodjeli financijske potpore praćenje te izvještava o radu korisnika potpore.

Članak 39. Zakona o sustavu državne uprave ministar provodi utvrđenu politiku Vlade; donosi provedbene propise kad je na to izrijekom zakonom ovlašten; brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zakona i drugih propisa te u pitanjima od zajedničkog interesa osigurava suradnju ministarstva s državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti te drugim pravnim osobama; prema državnim službenicima i namještenicima poduzima mjere utvrđene zakonom i drugim propisima u slučaju povrede službene dužnosti te “ima i druge obveze i ovlasti utvrđene posebnim zakonom”.

Prema Članku 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ministarstvo kulture propisuje kriterije i rokove za utvrđivanje programa javnih potreba i osiguravanje sredstava, način njihova raspoređivanja i dodjele te način praćenja njihova korištenja, a za izvršenje tih zadaća osniva stručna povjerenstva.

You may also like