Home Ekonomija HANFA dopustila preuzimanje Genere

HANFA dopustila preuzimanje Genere

by admin

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) odobrila je u petak britanskoj tvrtki Dechra Pharmaceuticals PLC objavljivanje ponude za preuzimanje Genere, u kojoj će Dechra ponuditi cijenu od 179,60 kuna po dionici.

Za Dechru je obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala 31. srpnja ove godine, kada je ta kompanija sklopila ugovor o kupoprodaji dionica Genere s Marijanom Hanžekovićem, čime je stekla 1.167.027 redovnih dionica Genere, što predstavlja 63,26 posto udjela u temeljnom kapitalu i daje 69,49 posto glasačkih prava, navodi se u obrazloženju rješenja koje je Hanfa objavila na svojim internet stranicama. Cijena koju se Dechra u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti iznosi 179,60 kuna po dionici.

Ta je cijena u skladu s odredbama zakona o preuzimanju dioničkih društava, navodi se u rješenju, uz obrazloženje da je u tri mjeseca koja su prethodila nastanku obveze objave ponude za preuzimanje odnosno od kraja travnja do kraja srpnja ove godine iznosila 101,49 kuna. Temeljni kapital Genere iznosi nešto manje od 184,5 milijuna kuna i podijeljen je na 1.844.860 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 100 kuna po dionici. Ponuda za preuzimanje tako će se odnositi na preostalih 677.833 dionica, a iz Hanfe navode kako je uvidom u potvrdu depozitara – Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD), utvrđeno da je Dechra potrebna sredstva za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude osigurala izdvajanjem novčanih sredstava na transakcijski račun SKDD-a. Uz cijenu od 179,60 kuna po dionici, Dechra za kupnju svih preostalih dionica Genere treba osigurati 121,7 milijun kuna.

Dechra je početkom kolovoza objavila potpisivanje uvjetovanog ugovora o kupnji 63,3 posto dioničkog udjela u Generi, koji daje 69 posto glasačkih prava, za što je također cijena bila 23,66 eura ili 179,60 kuna po dionici. Genera, najstariji i najveći proizvođač veterinarsko-medicinskih proizvoda u Hrvatskoj, ima snažan tržišni udio na lokalnom tržištu i tržištima susjednih zemalja, a djeluje u tri poslovna područja: veterina – koje ostvaruje najveći dio prihoda, potom agrokemikalije i lijekovi za ljude. Preuzimanje dioničkog udjela u Generi Dechri će omogućiti jedinstvenu priliku za ulazak na tržište cjepiva te će na taj način znatno proširiti svoj portfelj farmaceutskih proizvoda za životinje koje se uzgajaju za hranu, naveli su iz Dechre u priopćenju objavljenom početkom kolovoza. Tada je najavljeno i kako se, nakon odobrenja hrvatske regulatorne agencije, plasiranje obvezne ponude očekuje u rujnu, dok bi sama transakcija trebala biti dovršena do studenog ove godine.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je britanskom investicijskom društvu Fortrade Limited zabranila pružanje investicijskih usluga na području Hrvatske, jer je utvrdila da ne pruža usluge neposredno već u suradnji s društvom koje posluje pod brandom FXlider, a koje nema sjedište niti podružnicu u Hrvatskoj niti drugoj državi članici te usluge nudi putem internetske stranice. Investicijskom društvu Fortrade Limited, iz Ujedinjenog Kraljevstva, zabranjuje se pružanje investicijskih usluga na području Republike Hrvatske. Ta mjera traje do trenutka kada Hanfa zaprimi dokaz o tome da će to društvo pružati investicijske usluge na području Hrvatske sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala koje uređuju prekogranično pružanje investicijskih usluga, navodi se u rješenju koje je Upravno vijeće Hanfe donijelo na sjednici u petak i koje je objavljeno na internet stranicama Hanfe.

U obrazloženju se navodi kako je početkom kolovoza 2014. britanski regulator tržišta kapitala Financial Conduct Authority (FCA) obavijestio Hanfu o namjeri Fortrade Limiteda da na području Hrvatske neposredno pruža investicijske usluge, a sukladno europskim direktivama. No, temeljem dostupnih podataka Hanfa je utvrdila kako Fortrade Limited investicijske usluge na području Hrvatske ne nudi neposredno, već u suradnji s društvom koje posluje pod brandom FXLider. “Prema podacima kojima Hanfa raspolaže, FXLider je subjekt koji nema sjedište niti podružnicu na području Republike Hrvatske niti druge države članice te koji putem internetske stranice http://www.fxlider.com/cr na hrvatskom jeziku, između ostalog, građanima Hrvatske nudi usluge trgovanja financijskim instrumentima kao što su dionice, financijski ugovori za razlike (CFD) i izvedenice na valute, na internetskim trgovinskim platformama”, navodi se u obrazloženju.

Iz Hanfe nadalje ističu kako su u dva navrata (sredinom lipnja i krajem srpnja ove godine) upozoravali Fortrade Limited i zahtijevali da prekine poslovne odnose s FXLider-om vezano uz promociju i nuđenje investicijskih usluga na području Hrvatske, a o tome su obavijestili i britanskog regulatora. “Do dana donošenja ovoga rješenja, društvo Hanfi nije dostavilo dokaze da je prekinulo poslovne odnose s FXLider-om, a investicijske usluge društva se putem internetskih stranica FXLider-a i dalje nude građanima Republike Hrvatske”, navodi se u obrazloženju.

S obzirom da se Fortrade Limited oglušio na zahtjeve Hanfe, hrvatski mu je regulator zabranio pružanje investicijskih usluga na području Hrvatske s obzirom da se u slučaju suradnje s FXLider-om ne radi o neposrednom pružanju usluga za koje je Hanfa od FCA zaprimila obavijest u kolovozu prošle godine. Inače, Hanfa je 21. kolovoza upozorila javnost na aktivnosti FXLider-a, jer to društvo nema odobrenje za pružanje investicijskih usluga u Hrvatskoj. I u tom su upozorenju iz Hanfe naveli kako društvo koje posluje pod brandom FXLider nije podružnica investicijskog društva Fortrade Ltd., nema sjedište niti registriranu podružnicu u RH, nije vezani zastupnik i nema odobrenje za pružanje investicijskih usluga u Hrvatskoj, a domena internetske stranice koja se koristi za pružanje usluga nije registrirana u RH. Upozorili su i kako Fortrade Ltd. nema ovlaštenje pružati investicijske usluge za koje je notificirano u Hrvatskoj putem navedenog društva odnosno putem navedene internetske stranice.

Related Posts