Zagrebačka Gradska skupština u četvrtak je prihvatila većinom glasova zaključak o zaduživanju Grada Zagreba za 190 milijuna kuna što će se iskoristiti za objekte društvene namjene i prometnu infrastrukturu, kredit je na pet godina, uz visinu kamata od 2,7 posto.

Kreditiranje je podržalo 26 zastupnika, a upravo tolika je apsolutna većina potrebna za donošenje zaključka o kreditiranju. “To je operacionalizacija ovogodišnjeg proračuna”, rekao je pročelnik Gradskog ureda za financije Slavko Kojić. Dodao je da se zaduženje zadržava na istoj razini kao i predhodnih godina, te podsjetio da dugoročna zaduživanja mogu biti samo za kapitalna ulaganja. Bit će to, rekao je, kredit na pet godina, uz visinu kamata od 2,7 posto.

Potpredsjednik Skupštine Andrija Mikulić (HDZ) rekao je da je su pusti milijuni osigurani u ovogodišnjem proračunu, a da se za realizaciju projekata čeka naredna godina ili tko zna što. “Sve je predviđeno, a ništa nije realizirano”, ocijenio je.

Naveo je za to nekoliko primjera među kojima i Dječji vrtić “Jabuka” u Donjoj Dubravi gdje je za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i dogradnju objekta osigurano 1,9 milijuna kuna. “Pa što će se tamo rješavati kad se radi o dogradnji unutar vrtićkog dvorišta, a ne o novoj parceli”, upitao je Mikulić. Slično je i s osnovnim školama Antuna Mihanovića i Granešina gdje za dvorane osigurano 200.000 kuna i 1,5 milijuna, a nisu realizirane, dodao je.

Mikulić je postavio i pitanje što je s Osnovnom školom Čulinec gdje je osigurano tri milijuna kuna, a 30 godina se blokira parcela, te što je s parkiralištem u centru Dubrave. Ustvrdio je kako “zastupnici sve to vide i ne mogu pristati na takav rad”.

Tomislav Stojak (HNS) ocijenio je da je zaduživanje rješenje Gradske uprave nakon odbijanja rebalansa. “Je li to odgovorno prema građanima”, upitao je te dodao da gradski zastupnici ne mogu biti krivi za projekte koje Gradska uprava nije realizirala. Poručio je da na taj način ne želi biti jamac za kredit. “Bolje odustanite od projekta i kažite građanima: nismo uspjeli”, rekao je. Potpredsjednica Skupštine Jelena Pavičić Vukićević (Lista Milana Bandića) poručila je zastupnicima koji su kritizirali zaduživanje da ako se nešto u Zagrebu kvalitetno radilo, onda su to upravo škole i vrtići. A tako će biti i nadalje, dodala je.

Related Posts