Goran Bandov: Izgubljeno je povjerenje u arbitražu!

Nakon što je izbio diplomatski skandal vezan za arbitražu u Piranskom zaljevu, mnogi su posumnjali u kredibilitet rada samog Arbitražnog suda u Haagu budući da je lobiranje u arbitražnom postupku najstrože zabranjeno. Mišljenja stručnjaka oko budućnosti arbitraže kao postupka nakon ovog skandala su podjeljena – dok neki vjeruju da će Stalni arbitražni sud u Haagu nastaviti normalno funkcionirati unatoč narušenom kredibilitetu, a drugi smatraju da će strane u postupcima jako zazirati od odlaska na arbitražu u budućnosti

Iako se većina promatrača upušta tek u procjene kakav je kredibilitet suda u konkretnom hrvatsko-slovenskom sporu nakon afere PiranLeaks, dobri poznavatelji međunarodnog prava i diplomacije idu korak dalje i pitaju se hoće li afera PiranLeaks tek dovesti do izostanka povjerenje stranaka u nekim budućim potencijalnim arbitražama.

Prof. dr. sc. Goran Bandov, pravnik i politolog, izvanredni profesor i prodekan Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld te europski ekspert za međunarodne političke odnose i međunarodno javno pravo smatra kako će povrede postupka i grube povrede postulata na kojima se temelji sama arbitraža, a koje su se dogodile u ovom arbitražnom sporu,  vjerojatno doprinijeti izostanku povjerenje stranaka u nekim budućim potencijalnim arbitražama.

“Vjerojatno će i neke stranke ovu situaciju uzeti kao izgovor zašto da se ne upuste u sam postupak arbitraže. Pri tome treba naglasiti kako su države, kao osnovni akteri međunarodnih odnosa, i inače sklonije rješavanju svojih pravnih odnosa drugim metodama posebice pregovorima ili pred sudskim tijelima koji donose rješenja isključivo temeljem međunarodnog javnog prava” rekao je Bandov za Tportal, dodajući kako će vrlo vjerojatno prvo Hrvatska uputiti notifikaciju o postojanju određene pravne povrede postupka ili druge pravne mane za nastavak arbitražnog spora s detaljnim obrazloženjem kako je došlo do teških povreda procesnih radnji, te da su s time podređeni osnovni postulati međunarodnog javnog prava i same arbitraže sa zaključkom da više ne postoji povjerenje u arbitražni postupak.

Uz to stručnjak za međunarodno pravo naglasio je kako iz dosadašnjih aktivnosti Slovenije to nije vjerojatno rješenje, nego se može pretpostaviti da će Slovenija uputiti reakciju na prigovor s kojim će ga pokušati osporiti. ‘Pri tome će joj otegotna okolnost biti izostanak negiranja ostvarivanja (ne)službenih kontakata i utjecaja na minimalno jednog suda Arbitražnog suda.

You may also like