Glinski zatvor na biomasu

Glina – Ministarstvo pravosuđa i Drvni centar Glina, kao investitor kogeneracijske elektrane na biomasu, potpisali su ugovor kojime se Drvni centar obvezao da će od naredne ložne sezone opskrbljivati Kaznionicu Glina toplinskom energijom i to po 15 posto nižoj cijeni od one koju zatvor sada proizvodi u vlastitoj kotlovnici na lož ulje.
“To je dugoročan model po kojem ćemo svaki mjesec, prema cijeni lož ulja 15. u mjesecu, mi obračunavati 15 posto nižu cijenu”, kazao je Hini Amor Baraković, voditelj projekta kogeneracijskog postrojenja. Taj je aranžman, dodaje, preduvjet da buduća energana dobro posluje, a plan je da u drugoj fazi svoju toplinsku energiju isporučuje glinskoj osnovnoj i srednjoj školi te vrtiću. U trećoj bi fazi njihovi korisnici trebali postati i lokalni Dom zdravlja, budući hospicij te Državni arhiv.

Izgradnja elektrane na biomasu snage 1,2 megavata električne snage (MWe) i 4,8 megavata toplinskih (MWt) je pri kraju, a vlasnik joj je tvrtka Šerif Export-Import sa sjedištem u Zagrebu koja među ostalim postrojenjima ima i Drvni centar Glina.

You may also like