Uz migrante i neprestane mogućnosti da Europu zapljusne još jedanmilijunski val nesretnika koji bi preko Turske pokušavali doći do Starog kontinenta, još je cijeli niz problema koji opstojnost EU dovode u pitanje.

10 razloga zašto je EU na rubu raspada, donosi Večernji list.

1. Dužnička kriza i diktat štednje

Agonija koju je u većoj mjeri prolazila Grčka a u manjoj još nekoliko zemalja juga EU omrznula je ideju Europske unije dobrom dijelu stanovnika

2. Rastuća nejednakost

Iako je recesija završena, još traje i raste raslojavanje u društvu i nastaje sve veći društveni jaz, a smanjuje se srednji sloj građana

3. Podjela na sjever i jug

Više nego ikada EU je podijeljen na dva dijela, na bogate države na sjeveru kontinenta i siromašne države na njegovu jugu

4. Dominantna Njemačka

Njemačka je dominantna zemlja unutar Europske unije i ta bi se njezina uloga, ne voljom Berlina, mogla i pojačati, što stvara animozitet kod nekih članica

5. Prevelika reguliranost

Pretjerana birokracija i prereguliranost gotovo svakog segmenta društva unutar EU u kojemu se propisuju i potpuno nepotrebni propisi

6. Nedostatak vizije

Nitko danas sa sigurnošću ne može reći u kojem smjeru Europska unija treba ići i na koji se način treba razvijati, a nedostatak vizije velika je opasnost

7. Oslanjanje na SAD

U pojedinim segmentima EU kao da nije vodio svoju politiku već je stavove prilagođavao SAD-u. Dolaskom Trumpa to će se promijeniti

8. Rat u Siriji nepotreban

Europska unija se, prateći SAD, djelomično umiješala u sukob u Siriji, a nije trebala. Kao što se ni Hrvatska nije trebala povući sa sirijskih naftnih polja

9. Putin je dežurni krivac

Nedostatak svijesti o stvarnim uzrocima problema koji potresaju Uniju doveo je do toga da je zemljama EU sada za sve kriv – Putin

10. Migrantska kriza

Više od milijun ljudi ušlo je u Europsku uniju tijekom prošlog migrantskog vala. To bi se moglo ponoviti počne li Turska ponovo puštati migrante prema

Related Posts