Glasovanje o HNB-u sljedećeg tjedna

Hrvatski sabor nije u petak, kako se očekivalo, glasovao o izvješću o radu HNB-a u 2014., a predsjednik Sabora Željko Reiner objasnio je da će se glasovati sljedeći tjedan, zajedno s informacijom središnje banke za prvo polugodište 2015., koja još nije raspravljena.

Ostalo je tako nejasno hoće li HNB-ovo izvješće dobiti podršku većine, čiji su zastupnici bili podijeljeni u raspravi u četvrtak, ali i to hoće li Sabor uopće glasovati o izvješću ili će ga tek “primiti na znanje”.  Pitanje treba li se o izvješću središnje banke glasovati po principu “za” ili “protiv” u raspravi je “potegnuo” Ivan Šuker, koji je u ime HDZ-a najavio potporu izvješću, ali i podsjetio da je izvješće za 2013. tek “primljeno na znanje” .

Takvoj koncepciji suprotstavio se Ivan Kovačić (Most), koji podsjeća da je svih ranijih godina glasovano o zaključku Odbora za financije i da su izvješća prihvaćana, a ne primana na znanje.  “Tako se glasovalo svih ovih godina, osim jedne godine, 2013., kad je potpredsjednica Odbora, namjerno ili nenamjerno, donijela zaključak da se prima na znanje”, rekao je Kovačić i zamolio da se i ovoga puta glasuje kako je uobičajeno. Šuker mu je uzvratio da je tadašnja potpredsjednica Odbora za financije bila zamjenik glavnog pregovarača s EU za financije te da je zaključak predložila “sukladno raspravi u Bruxellesu kad se iz zakona izbacila odredba da Hrvatski sabor usvaja Godišnje izvješće HNB-a”.

Isto misli i guverner HNB-a Boris Vujčić, koji smatra da bi glasovanje o izvješću značilo kršenje europske pravne stečevine.  Upozorio je i da Sabor “ne može ni odobravati ni usvajati, ni suspendirati, ni anulirati, ni odgađati bilo kakve odluke HNB-a”, no njegovo izlaganje nije uvjerilo Kovačića, koji je uzvratio kako je logično da guverner u Saboru brani sebe. “Možda postoji uputa EU i ako je to u skladu s Ustavom i zakonom, onda ćemo se mi tako ponašati, ali koliko znam, u Hrvatskoj državi glavno zakonodavno tijelo je Hrvatski sabor”, poručio je Kovačić.

Mostovi zastupnici u raspravi su bili kritični i prema samom izvješću, a u tome nisu ostali usamljeni. Kritični su bili i zastupnici SDP-a, ali i dio zastupnika HDZ-a, među kojima i predsjednik Odbora za financije Goran Marić, koji je izvijestio da je odbor kojem je na čelu o predmetnom izvješću raspravljao još u prošlom sazivu i predložio da se ono prihvati.  “Ne prima se na znanje, nego je odbor dao zaključak ‘prihvaća se Godišnje izvješće HNB-a i predlaže Hrvatskom saboru sa 6 glasova za, 1 glasom protiv da prihvati godišnje izvješće’. To je zadnja verzija s Odbora za financije i proračun”, rekao je Marić. Reiner je, pak, dodao kako Odbor u novom sazivu u izvješću nije uopće raspravljao.

Kako se neslužbeno moglo čuti među zastupnicima vladajućih stranaka, o izvješću HNB-a bilo je govora i na zajedničkom sastanku njihovih klubova u petak ujutro, i to na inzistiranje Mostovih zastupnika.  Oni su redom uvjereni da izvješće treba odbiti, a kao glavni argument navode ustavnu odredbu po kojoj HNB Saboru podnosi godišnje izvješće, a ne informaciju. Neslužbeno se tumači kako je upravo činjenica da još uvijek nije dogovoren način glasovanja, kao i neizvjesnost hoće li HNB dobiti potporu u Saboru razlog zbog kojega je glasovanje odgođeno za idući tjedan.

You may also like