Francuska je usvojila novi sigurnosni zakon

Francuski Parlament je, nakon višemjesečnih rasprava i nekoliko amandmana, usvojio novi zakon o sigurnosti i nadzoru. Francuski je teritorij doživio dvije recentne i velike traume koje su obilježile ovakav rasplet događaja. Prva se zbila 2012. godine u Touluseu u kojem je poginulo sedam osoba nakon napada na vojne osobe i pripadnike židovske zajednice. Druga trauma je gotovo već svima poznata, a to je napad na redakciju Charlie Hebdoa i talačka kriza u dućanu s košer hranom u predgrađu Vincenne, donosi HRT.

Početkom 2000. godine, Vlada je usvojila Integrirani Plan koji je predstavio Bijelu Knjigu (poznato kao i Bijeli Plan), koji na javnim mjestima označuje stupanj opasnosti od prijetnje, bilo terorističke ili prirodne, uvodi antiterorističke jedinice na ulice te obvezuje ustanove za njegu i zdravlje da budu na dispoziciji tokom trajanja opasnosti. Nakon Toulousea i Charlie Hebdoa, predodređene dispozicije se pokazuju kao neučinkovite i neprikladne situaciji u kojoj se Francuska nalazi te ubrzava zakonodavni proces za izglasavanjem novog zakona o sigurnosti. Novi zakon o sigurnosti se nalazio u javnoj raspravi od početka milenija, no na snazi je dobio od početka ove godine.

U svojoj preambuli, novi zakon definira svoje domene uporabe, a to su nacionalna neovisnost, integritet teritorija i nacionalna obrana u svrhu prevencije terorizma, ali i u svrhu vanjske politike koja za zadaću ima spriječiti delikte, organizirani kriminal i svaku štetu institucijama Republike. Zakon osniva i novo tijelo, a to je Nacionalna komisija za tehničku kontrolu sigurnosti i nadzora koja je sastavljena od članova Državnog Vijeća, njihovog Kasacijskog suda (inačica Vrhovnog suda) te po tri predstavnika iz Parlamenta i Senata.

Komisija za zadaću ima izdati svoje mišljenje, no u slučaju hitnosti, procedura za reagiranjem se pojednostavnjuje. U slučaju apsolutne hitnosti, zakon ne treba potvrdu Premijera, a u drugom slučaju, onom operacionalne hitnosti, potrebno je samo mišljenje direktora agencije za sigurnost. Ove dvije procedure ne odobravaju da se nadgleda odvjetnik, domaćinstvo ili novinar, ali postoji novi zakon uvodi mogućnost njihovog nadzora putem uobičajene kontrole koja ide kroz Komisiju i Vijeća.

Drugi dijapozitiv je nadgledanje internetskog prometa. Zakon omogućava tajnu implantaciju crnih kutija na mrežu korisnika interneta koje bi automatski bilježile unos podataka korisnika, primatelje i pošiljaoce poruka, IP adresu, a kranja svrha je prepoznavanje shematskih kodova koje teroristi koriste na internetu. Ova metoda je, prema Ministarstvu unutarnjih poslova, inspirirana američkim nadzorom interneta (NSA). Baza podataka bi također registrirala sve kontakte korisnika te bi u slučaju putovanja u Siriju, uz sumnjive kontakte, omogućilo ispitivanje te osobe prije putovanja. Također, novi zakon omogućava postavljanje mikrofona u tehničke aparate ili automobile.

Kao zadnji stavak, zakon je inspiriran američkim Patriot Actom koji u sebi sadrži ‘Stand your ground’ načelo koje omogućava policiji da na licu mjesta spriječe sumnjivo ponašanje, omogućujući im i otvaranje vatre iz oružja. Novi francuski zakon predviđa isti princip koji bi omogućio francuskoj policiji da preventivno djeluje protiv sumnjivog ponašanja.

Novi zakon stupa na snagu nakon čitanja u Senatu i Ustavnom vijeću.