Franak odgovorio ministru Mariću o konverziji

Udruga Franak u ponedjeljak je objavila otvoreno pismo u kojem izražava uvjerenje da će konverzija kredita u ‘švicarcima’ imati višestruku korist kako za banke, koje će izbjeći mnogobrojne pojedinačne sudske procese, tako i za državu, kroz porast potrošnje i u konačnici rast BDP-a.

Otvorenim pismom upućenim premijeru, predsjednici Republike, ministrima financija i pravosuđa te HDZ-u i Mostu, iz Udruge Franak reagiraju na intervju ministra financija Zdravka Marića Jutarnjem listu, posebice dio u kojem ministar govori o teretu konverzije. Marić, naime, govori kako “kroz izmaklu dobit banaka u proračunu gubimo oko 700 milijuna kuna po porezu na dobit. Sigurno je da banke nisu zadovoljne. Kako sam bio spreman razgovarati s Udrugom Franak, tako sam spreman razgovarati s predstavnicima hrvatskih banaka kako bismo našli rješenje za cijelu problematiku. Ne prejudiciram rezultate bilo kakvog sudskog procesa ili arbitraže, ali sama veličina iznosa štete za banke vrlo je ozbiljno upozorenje. U najmanju ruku treba ponovo otvoriti dijalog.“

Iz Udruge navode kako se ne slažu s ministrom financija te ističu da je donošenje ‘zakona o konverziji’ “rezultat nezakonitog i nepoštenog poslovanja osam najvećih hrvatskih banaka u stranome vlasništvu, a vezano uz toksične kredite u švicarskim francima”. “Iako efekt donošenja zakona na državni proračun postoji, ne slažemo se da se radi o teretu konverzije. Dapače, efekt konverzije potpuno je pozitivan za državu jer će dugoročne posljedice konverzije biti rast potrošnje, rast BDP-a, povećanje dobiti hrvatskih tvrtki, povećanje zapošljavanja, a posredno i veći priljev sredstava u državni proračun te kao krajnji rezultat deseci tisuća hrvatskih obitelji neće postati novim socijalnim slučajevima”, ističu iz Franka. Dodaju da je “država dosad uprihodila po porezu na dobit, a na nezakonitim povećanjima kamata od strane banaka, preko milijarde kuna ukupno više po svim valutama i kreditima u desetak godina”, ali je “više izgubila padom potrošnje zbog neobračunatog poreza na dodanu vrijednost te uslijed toga dodatnim padom BDP-a”.

Iz Udruge Franak ne slažu se niti s izjavom ministra Marića da se radi o šteti za banke, već kažu da se zapravo može govoriti o budućoj izmaknutoj nezakonitoj dobiti za banke.  “Konverzija odnosno rješavanje „slučaja franak“ ima višestruku korist i za same banke. Na taj način izbjeći će se mnogi individualni sudski procesi protiv banaka, čime će banke uštedjeti na sudskim troškovima i zateznim kamatama, izbjeći će se zagušenje pravosudnog sustava te će banke moći napokon krenuti u proces povratka povjerenja i tržišnog natjecanja, što će rezultirati jačanjem struke i profesionalnog odnosa prema klijentima, jačanjem kvalitetnog kreditiranja i potpore ekonomiji, padom kamatnih stopa te porastom potrošnje i u konačnici rastom BDP-a. Rastom cjelokupne ekonomije zbog povećane potrošnje doći će i do porasta dobiti domaćih kompanija i obrtnika, a oni će zbog toga platiti više poreza na dobit. Vjerojatno će se zbog toga povećati i broj zaposlenih, što za državu predstavlja i povećanje prihoda po doprinosima i povećanje prihoda po porezu na dohodak”, drže u Udruzi Franak.

Na intervju ministra Marića reagirali su i iz Udruge kreditnih dužnika Kreda, iz koje ističu da su banke nezakonitim povećanjem kamata uz istovremeni porast tečaja franka “nezakonito uprihodile i iz Hrvatske iznijele 12 milijardi kuna ne plativši porez na dobit”, a da su u posljednje tri godine iz Hrvatske “izvuke oko 50 milijardi kuna što kroz izvlačenje dobiti, što kroz razduživanje prema maticama”. “Da taj novac nije ukraden građanima i da je ostao u Hrvatskoj, pad BDP-a bio bi manji za približno 3 posto i bilo bi na tisuće više zaposlenih”, kažu iz Udruge Kreda.

You may also like