Fond za zaštitu okoliša financira praćenje onečišćenja zraka

Brodsko-posavska županija u utorak je predstavila projekt edukacije i osvješćivanja građana o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu, a taj trogodišnji projekt vrijedan 1,05 milijuna kuna financiraju Fond za zaštitu okoliša te grad i županija.

“Ovo je realizacija jednog od zaključaka saborskog Odbora za zaštitu okoliša, nadamo se da će uskoro biti realizirani i drugi. Vrijeme nam brzo prolazi, ovi zaključci doneseni su prije godinu dana”, podsjetio je Peter Toth Đerđ, član građanske inicijative “Za čist zrak” u Slavonskom Brodu. Jedan od zaključaka saborskog odbora je izrada studije utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje stanovnika Slavonskog Broda i okolnih općina. Očekuje se da će odluka o financiranju studije biti usvojena na razini državnih institucija do kraja ove godine. Međutim, dosadašnja praćenja kvalitete zraka u gradu pokazuju da je rafinerija iz Bosanskog Broda dominantni zagađivač.

Ante Cvitković, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u utorak je posebno upozorio na problem prekoračenja koncentracija lebdećih čestica u zraku, koji prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije mogu utjecati na zdravlje ljudi.

Kao dio projekta već je izrađena web stranica www.zrak-sb.eu, a slijedi kampanja koja će pratiti javne objave podataka o onečišćenju te informiranje zdravstvenih djelatnika. Kroz projekt je predviđena i kupnja dodatne opreme, koja bi treba poslužiti za kvalitetnije praćenje utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje stanovnika Slavonskog Broda i okolnih općina. “Vjerujemo da će glas javnosti utjecati i na naše prekosavske susjede te da će ugraditi dodatnu opremu kako bi smanjili onečišćenje zraka”, rekla je Klara Šćuka, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo Brodsko-posavske županije. Na konferenciji za novinare najavljeno je kako će uskoro biti prezentirani i reprezentativni rezultati dosadašnjeg praćenja kvalitete zraka i utjecaja na zdravlje ljudi.

You may also like