Evo što je odlučila skupština HEP-a

Najveći dio u državni proračun
Najveći dio prošlogodišnje neto dobiti HEP-a d.d. u iznosu od 213 milijuna kuna, odlazi u državni proračun, odlučila je u četvrtak skupština HEP-a.

Prema revidiranom godišnjem financijskom izvješću za matičnu kompaniju HEP grupe, HEP d.d. u prošloj godini ostvario je neto dobit u iznosu od 354 milijuna kuna, što je deset milijuna kuna manje nego godinu ranije (u 2017. godini je iznosila 364 milijuna kuna).

Prema skupštinskoj odluci, u zakonske rezerve od dobiti za 2018. godinu raspoređuje se 17,7 milijuna kuna, u zadržanu dobit 123,9 milijuna kuna, a za isplatu u korist državnog proračuna 212,4 milijuna kuna.

HEP grupa je u prošloj godini ostvarila konsolidiranu neto dobit od 1,36 milijardi kuna, što je za oko 64,5 milijuna kuna više nego 2017. godine. Poslovni prihodi HEP grupe u prošloj godini iznosili 15,2 milijarde kuna, što je povećanje za 229 milijuna kuna ili 1,5 posto u odnosu na godinu prije. Istodobno su poslovni rashodi iznosili 13,5 milijardi kuna, što je povećanje za 865,4 milijuna kuna, ili za 6,8 posto.

Vlada je prošlog tjedna donijela i odluku da trgovačka društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, među kojima je i HEP, uplate 60 posto svoje dobiti nakon oporezivanja za 2018. godinu u državni proračun za 2019. godinu.

You may also like

0 comments