Evo koliko smo otpada odvajali u 2019. godini

Izvješće ministarstva
Prema preliminarnom izračunu, stopa odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u 2019. za šest posto je veća nego prethodne godine, što je najveći godišnji porast odvojenog sakupljanja do sada, izvijestili su u utorak iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Stopa odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u 2019. iznosila je oko 37 posto, što je povećanje za 6 šest posto u odnosu na 2018. godinu, dodaju.

“Ovo je najveći godišnji porast odvojenog sakupljanja do sada. To nas iznimno veseli jer pokazuje da idemo dobrim smjerom”, rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.

U priopćenju navode da uz otpad, sakupljen u organizaciji jedinica lokalne samouprave, izračun uključuje i količine koje potječu iz uslužnog sektora (papir i karton iz škola, vrtića, biootpad iz restorana i hotela) te posebne kategorije otpada prikupljene iz komunalnog otpada putem sustava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (ambalažni otpad, elektronički otpad).

“Porast odvojenog sakupljanja biootpada i složenih vrsta otpada uglavnom je rezultat aktivnosti jedinica lokalne samouprave dok se kod ambalažnog otpada značajnije povećanje može pripisati najvećim dijelom aktivnostima odvajanja otpada iz uslužnog sektora”, ustvrdili su.

Stopa oporabe za ukupni komunalni otpad u 2019. godini za Republiku Hrvatsku iznosila je 30 posto, isto kao i stopa recikliranja za ukupni komunalni otpad, što je povećanje od 5 posto u odnosu na 2018. godinu.

Izračun je, napominju u ministarstvu, izrađen na temelju podataka koje su u bazu Registra onečišćivanja okoliša prijavili davatelji javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, reciklažna dvorišta i trgovci otpada na malo, sakupljači otpada, obrađivači otpada te obrađivači otpada. Uz prijavljene podatke u bazu ROO, korišteni su i podaci izvoznika otpada te je izrađena procjena količina za dio stanovništva koji nisu obuhvaćeni organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada.

You may also like

0 comments