Europski parlament usvojio paket mjera za energetsku učinkovitost

Zastupnici u Europskom parlamentu su danas na plenarnoj sjednici u Strasbourgu usvojili konačni paket mjera “Čista energija za sve” o novim ciljevima EU-a za korištenje obnovljivih izvora energije i veću energetsku učinkovitost, te pravno obvezujuće smjernice za ispunjenje ciljeva Pariškog sporazuma o klimi.
Energetski paket sadrži dvije direktive i Uredbu o upravljanju energetskom unijom.

Prema novim pravilima najmanje 32% energetske potrošnje u EU-u do 2030. godine mora biti iz obnovljivih izvora, kao što su sunce i vjetar. Države članice također trebaju osigurati da najmanje 14% goriva u sektoru prometa dolazi iz obnovljivih izvora. Energetsku učinkovitost treba povećati za 32,5 posto do 2030. i olakšati kućanstvima da samostalno stvaraju, spremaju i troše zelenu energiju. Prema novim pravilima građani i poduzeća uštedjet će na potrošnji, a osim manjih računa za struju doprinijet će smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Po prvi put, Europska unija je napravila korak u smjeru ukidanja specifičnih biogoriva koja pridonose deforestaciji. Pritisak lobija od vlada Indonezije, Malezije i Tajlanda i industrije palminog ulja odgodio je ukidanje palminog uljakao biogoriva do 2023. godine.

Države članice moraju osigurati da potrošač ima pravo postati proizvođač i potrošač vlastite energije iz obnovljivih izvora koji može generirati obnovljivu energiju za vlastitu potrošnju, pohraniti i prodati višak proizvodnje, te primati naknadu za vlastitu proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora koja ulazi u mrežu. Također, potrošač ne smije biti podvrgnut nikakvoj naknadi za vlastitu energiju do 2026. godine s određenim ograničenim izuzećima koja su predviđena nakon toga.

Usvajanjem Uredbe o upravljanju energetskom unijom, države članice će morati razviti dugoročne klimatske i energetske strategije koje pridonose ostvarenju Pariškog cilja zadržavanja globalnog zatopljenja na 1.5°C, odnosno znatno ispod 2°C. Komisija mora do 1. travnja 2019. godine izaći s prijedlogom dugoročne strategije za smanjenje stakleničkih plinova u skladu s Pariškim sporazumom.

Nakon današnjeg glasovanja u Europskom parlamentu čeka se odobrenje Vijeća EU-a te će novi zakon stupiti na snagu 20 dana nakon datuma objavljivanja u Službenom listu Europske unije. Države članice morat će uključiti nove elemente direktiva u nacionalna zakonodavstva do 30. lipnja 2021.

You may also like