Europska komisija tuži Mađarsku zbog energetske neučinkovitosti, a Hrvatskoj zamjera neliberalizirano tržište plina

Bruxelles – Europska komisija je tužila Mađarsku i traži kaznu zbog neispunjavanja obveza o energtskoj učinkovitosti. Loša investicijska klima utječe na PCI projekte.

Europska komisija je tužila Mađarsku Sudu Europske unije i zatražila kaznu zbog neispunjavanja obaveza sukladno propisima Europske unije. Mađarsku se tereti da nije donijela propise o energetskoj učinkovitosti kako je određeno europskim direktivama te se traži kazna od 15 444 eura po danu kašnjenja, a konačnu visinu kazne odredit će sud. EK je zatražio i da se odredi da mu mađarska vlada dostavi Nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost, što je jedan od zahtjeva Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, javlja mađarski portal ‘Portfolio.hu’.

Jutarnji list piše da je u posljednjem izvješću Hrvatskoj Europska komisija upozorila da hrvatski Zakon o tržištu plina ne potiče konkurenciju, te da bi takvo stanje moglo ugroziti daljnju integraciju u europsko energetsko tržište,ali i projekte poput LNG terminala. Europska komisija navodi zabrinjavajuću praksu obeshrabrivanja potrošača da promijene opskrbljivača plinom, jer je Hrvatska opskrbu plinom kućanstava iz ruku Ine prebacila na HEP, što će potrajati još dvije godine. “Slaba investicijska klima negativno se odražava na razvoj projekata od zajedničkog interesa, poput LNG terminala”, upozorava se.