Energopetrol učetverostručio dobit

Indikator.ba

Energopetrol d.d. Sarajevo završio je 2022. godinu sa neto dobiti od 16,5 miliona KM nakon 4,4 miliona KM ostvarenih godinu ranije.

Cijene naftnih derivata koje su bile konstantno visoke u 2022. godni pogodovale su Energopetrolu kao uostalom i drugim naftnim kompanijama. Energoipetrool je povećao ukupni prihod na 227,3 miliona KM, što je 70 miliona KM ili 44,5 posto više nego 2021. godine kada je prihod bio 157,3 mil KM, izvještava Indikator.ba na osnovu finansijskih izvještaja objavljenih na berzi.

Ukupni rashodi bili su oko 210 mil KM, nakon 152,8 miliona KM ostvarenih u 2021. godini.
Dobar finansijski rezultat doprinio je da ukupni akumulirani gubitak Energopetrola padne na nivo ispod 200 miliona KM, te sada iznosi 195,8 miliona KM.

Kako se navodi u revizorskom izvještaju u 2022. godini ukinuta su rezervisanja po radnim sporovima čime je povećan prihod za 15,8 miliona KM. U isom periodu prodata je imovina koja se ne upotrebljava, benzinske stanice Odžak i Lukavac što je generiralo povećanje prihoda za 0,7 miliona KM,

Energopetrol je na kraju 2022. godine imao 53 maloprodajna objekta.

Na osnovu procjene situacije na tržištu za 2023. godinu Energopetrol planira ukupni prihod od 215,5 miliona KM i dobit oko 4,5 miliona KM. Planirano je povećanje cijene prodaje u segmentu negoriva kao rezultat unapređenja i širenja aosirtimana roba i usluga.

You may also like