Energo neće primjenjivati novu cijenu do kraj godine

Rijeka – Riječko Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog gradonačelnika Vojka Obersnela po kojemu distributer toplinske energije Energo do kraja sezone grijanja ili do prihvaćanja izmjena i dopuna pravilnika o načinu raspodjele u obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju neće primjenjivati novu cijenu od 0,50 kuna po kilovatsatu, nego cijenu prije zadnjeg poskupljenja od 0,37 kuna po kilovatsatu.
Razlika u cijeni obračunat će se korisnicima u mjesecima do kraja godine, nakon donošenja predloženih izmjena i dopuna pravilnika. Kako je objašnjeno, zbog visokih računa za grijanje koji nastaju zbog nepravednog pravilnika, Energo i grad Rijeka su u Ministarstvu gospodarstva pokrenuli postupak izmjena tog pravilnika radi uvođenja pravednije raspodjele toplinske energije.Gradonačelnikov prijedlog prihvaćen je sa 16 glasova za i 10 protiv te tri suzdržana glasa, od kojih su dva vijećnika HNS-a, a jedan vijećnik Hrvatskih laburista. Iz HNS-a, koji je dio vladajuće koalicije sa SDP-om na čelu, objasnili su da se slažu s gradonačelnikovim prijedlozima, osim s time da se razlika u cijeni obračuna korisnicima do kraja godine. Vijeće je prihvatilo i gradonačelnikov prijedlog da Energo provede anketu u kojoj bi se korisnici očitovali o mogućemu dugoročnom rješenju. Prva mogućnost je nastavak isporuke toplinske energije u skladu sa zakonom, što znači da cijenugrijanja i dalje određuje nacionalni regulator Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), a druga da se račun ispostavlja zgradi, da se plaća iz pričuve, a suvlasnici dogovore o načinu raspodjele.

Moguće je da Energo podupre izdvajanje iz sustava i izgradnju pojedinačnih kotlovnica gdje ima tehničkih mogućnosti. Jedna od mogućnosti je i prestanak isporuke toplinske energije s mogućnošću najma Energovih kotlovnica, a kao posljednja je navedena mogućnost prestanka isporuke toplinske energije i gašenja djelatnosti toplinarstva u Energu. Uprava Energa, koji je u suvlasništvu Gradske uprave i strateškog partnera grupacije Hera iz Bolonje, zadužena je da još jedanput analizira mogućnost racionalizacije troškova, a prihvaćeno je i izviješće o problematici poslovanja te tvrtke.

Ukupni gubitci Energa u toplinskoj energiji do danas su 83,5 milijuna kuna, rekao je direktor Sanjin Kirigin i dodao kako smatra da je to zapravo prikrivena subvencija korisnika toplinske enegije te da bi, da toga nije bilo, bilo izgrađeno više nove mreže. Istaknuo je da je teret cijele te svote podnio Energo te da nijedna kuna od toga nije ušla u tarifu korisnika.

Naveo je da je 375 korisnika imalo račune veće od 1500 kuna (3,8 posto) te da je prosječni račun u prosincu lani bio 685 kuna. Gradsko vijeće danas je razmatralo, ali nije prihvatilo, prijedlog izmjena cijenatoplinske energije, koji su poduprli vijećnici PGS-a, Akcije mladih, Liste za Rijeku i Hrvatskih laburista.

U njemu je predloženo vraćanje cijena centralnog grijanja na one prije poskupljenja u prosincu 2014., vraćanje preplaćenog dijela računa nakon poskupljenja, ukidanje fiksne naknade za instaliranu snagu te jednostavnije isključivanje iz sustava centralnog grijanja bez obveze plaćanja fiksne naknade nakon isključenja. U raspravi je gradonačelnik Obersnel istaknuo da Energo, osim isporuke toplinske energije, plinom opskrbljuje oko 20.000 kućanstava i 2000 tvrtaka te da se ne smije ugroziti taj dio poslovanja.

Rekao je kako razumije ogorčenost dijela korisnika, da se rješenja traže te kako smatra da je toplinarstvo u Rijeci, ako se zakonske odredbe ne izmijene, relativno teško održivo.

You may also like