Elektroprivreda Crne Gore smanjila je gubitke

Ukupni godišnji gubici električne energije u elektrodistributivnom sistemu Elektroprivrede Crne Gore posljednjih godina su smanjeni sa 22,5 odsto, koliko su iznosili u 2009. godini, na 16,7 odsto u prošloj godini.

Predstavnici EPCG su saopštili da je Regulatorna agencija za energetiku RAE, prilikom utvrđivanja regulatornog prihoda i cijena struje za tekući regulatorni period, koji traje do 31. jula, odobrila gubitke u distributivnom sistemu od devet odsto. “Gubici preko devet odsto predstavljaju isključivo trošak EPCG i ne prelivaju se na račune građana”, kazali su agenciji Mina-business predstavnici elektroenergetske kompanije. Oni su dodali da u EPCG očekuju da u narednom periodu dobiju studiju gubitaka koju, za potrebe kompanije, radi Elektrotehnički fakultet u Podgorici. EPCG je, kako su podsjetili njeni predstavnici, još u decembru 2011. godine počela realizaciju projekta unaprjeđenja sistema mjerenja u distribuciji, u okviru kojeg je ugrađeno oko 165,5 hiljada novih, multifunkcionalnih brojila.“Tom modernom tehnologijom daljinskog mjerenja je za sada obuhvćeno oko 43 odsto crnogorskog konzuma, a zahvaljujući toj investiciji gubici u pojedinim trafo reonima smanjeni su nekoliko puta i na nivou su evropskih standarda”, rekli su predstavnici EPCG.

Oni su dodali da je prva faza koštala više od 40 miliona eura. EPCG je 1. marta počela realizaciju druge faze projekta modernizacije mjerenja potrošnje električne energije, vrijednog 36 miliona eura, u okviru kojeg će u naredne dvije godine biti ugrađeno još 80.000 novih multifunkcionalnih brojila. “Ugradnja brojila podrazumijeva i rekonstrukciju postojeće mreže, odnosno zamjenu drvenih stubova betonskim i ugradnju samonosivog kablovskog snopa, što značajno doprinosi poboljšanju kvaliteta napajanja i smanjenju gubitaka”, kazali su predstavnici EPCG. Vrijednost prve i druge faze projekta, koji je Evropka banka za obnovu i razvoj ocijenila kao jedan od najboljih za područje jugoistočne Evrope, iznosi oko 80 miliona eura. EPCG je, kako su naveli njeni predstavnici, posljednjih nekoliko godina investirala desetine miliona eura u izgradnju distributivnih objekata i mreže u više crnogorskih opština, kako bi se obezbijedila stabilnosti elektroenergetskog sistema i smanjili gubici.

EPCG svake godine izdvaja i značajna sredstva za redovno održavanje oko četiri hiljade trafo-stanica i više od 20.000 kilometara vazdušnih i kablovskih vodova. “U narednom periodu ćemo realizovati niz investicionih projekata u Distribuciji, u cilju dodatnog povećanja kvaliteta isporučene električne energije, smanjenja gubitaka, ali i stvaranja infrastrukturnih kapaciteta za priključenje novih potrošača”, saopštili su iz EPCG. (Mina)