Elektropriveda Srbije ukinula 43 direktorska mjesta

Beograd – Elektroprivreda Srbije usvojila je Odluku o osnovama unutrašnjeg organiziranja, kojom se ukidaju sve direkcije i smanjuju sektori sa 65 na 35.
Kako se navodi u prićpštenju, tom odlukom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP EPS, koje je potpisao direktor tog preduzeća Aleksandar Obradović, ukinute su 43 direktorske funkcije. Ističe se da je novom organizacijskom shemom, koja se primenjuje od danas, EPS više integriran sa privrednim društvima, gdje će, precizira se, “u slijedećem periodu biti primjenjena ta sistematizacija poslova”.”Cilj je da EPS bude bliže proizvodnji i distribuciji električne energije”, navodi se u priopćtenju. Usvajanje Odluke i Pravilnika, ističe se, prvi su koraci u reorganizaciji kompanije po Programu reorganizacije, koji je krajem studenoga prošle godine usvojila Vlada Srbije. Prva faza programa reorganizacije predviđa da do 1. srpnja sva privredna društva za proizvodnju uglja i električne energije budu integrirana u JP EPS, osnivanje jednog privrednog društva za distribuciju struje u kojem će biti sve dosadašnje kompanije za distribuciju, kao i nastavak rada društva “EPS Snabdevanje”.

Na taj način umesto dosadašnjeg organiziranja kroz 14 pravnih subjekata sustem će funkcionirati sa tri pravna subjekta. Programom reorganizacije EPS predviđeno je da do 1. srpnja 2016. godine EPS postane dioničko društvo, navodi se u saopstenju EPS-a.

You may also like