Eko Kvarner bijesan zbog studije utjecaja na okoliš

Ekološka udruga Eko Kvarner ocijenila je u nedjelju da je Strateška studija utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu “sramotan uradak” napravljen da opravda znatan utjecaj na okoliš te da studiju treba odbaciti, a izrađivača kazniti oduzimanjem licence.
“Smatramo da se u javnu raspravu upućeni dokument ne može čak ni zvati studijom, a pogotovo ne strateškom, već da je to jedan sramotan uradak napravljen da opravda, a ne ocijeni sasvim izvjesno značajani utjecaj na okoliš predloženog zahvata”, naveo je Eko Kvarner u priopćenju izvijestivši da je u sklopu javne rasprave poslao primjedbe na tu studiju. Eko Kvarner drži da taj dokument treba odbaciti te kazniti izrađivača oduzimanjem licence. Studiju je izradio “nekompetentan tim, bez ikakvih adekvatnih referenci”, s obzirom na to da je tvrtka izrađivač osnovana 2012. godine, tvrdi ta udruga.

Ako se ustraje na predloženim zahvatima, treba izraditi novu, kvalitetnu potpunu i vjerodostojnu studiju, stajalište je Eko Kvarnera.Ta ekološka udruga smatra da je Strateška studija nekvalitetno, nepotpuno i nerealno procijenila sasvim izvjesno značajan utjecaj na okoliš zahvata. Nadalje, udruga ocjenjuje da je Studija u segmentu utjecaja na turizam “sramotno nekvalitetna, s potpuno netočnim ulaznim podacima i nepostojanjem imalo relevantne znanstvene metode procjene izvjesno znatnog utjecaja”.

Studija pokazuje “diletantizam i potpuno nepoznavanje materije” na području ocjene utjecaja na ribarstvo i to zbog stvaranja buke korištenjem podvodnih eksplozija tijekom istraživanja te je puna faktografskih pogrešaka na području seizmike, ocjenjuje Eko Kvarner i dodaje da nije ni spomenuta seizmika potaknuta eksploatacijom ugljkovodika. Studija je apsolutno najlošija u segmentu procjene sasvim izvjesno značajnog utjecaja na morske ekosustave, osim u segmentu morskih sisavaca, ocjenjuje Eko Kvarner istaknuvši kako u potpunosti podržava stručno mišljenje Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita.

Udruga Eko Kvarner i dalje smatra da je istraživanje i eksploatacija plina u Jadranu, po dosadašnjim višedesetljetnim iskustvima, relativno prihvatljiv projekt, ali da je istraživanje, a pogotovo eksploatacija nafte preopasan, nerazuman i nepotreban projekt.

You may also like