ECB vrlo vjerojatno neće doseći ciljanu inflaciju

Europska središnja banka (ECB) spremna je po potrebi povisiti vrijednost programa kupnje imovine s obzirom na pojačani rizik da neće dosegnuti ciljanu srednjoročnu inflaciju, rekao je u srijedu član bančinog izvršnog odbora.

U sklopu programa kvantitativnog ublažavanja monetarne politike banka mjesečno kupuje imovinu u vrijednosti do 60 milijardi eura kako bi potaknula cijene i gospodarski rast u eurozoni. Program je pokrenut nakon kratkotrajnog razdoblja pada cijena, s ozbirom na očekivanja da će biti potrebno nekoliko godina da se inflacija približi zacrtanih nešto ispod dva posto. “Trendovi u svjetskom gospodarstvu i na tržištima robe povećali su rizik da neće biti ostvareno stabilno približavanje inflacije razini od dva posto”, kazao je novinarima danas na rubu kongresa Europskog ekonomskog udruženja u Mannheimu član izvršnog vijeća ECB-a Petar Praet.

“Ne bi trebalo sumnjati u spremnost i sposobnost upravnog vijeća da po potrebi poduzme mjere”, rekao je Praet, inače i glavni ekonomist ECB-a. “PSPP (program kupovine za javni sektor) dovoljno je fleksibilan s obzirom na svoju veličinu, strukturu i trajanje”, dodao je.

Cijene sirove nafte pale su na 43 dolara za barel, s više od 110 dolara za barel koliko su iznosile u lipnju prošle godine, a cijene željezne rude nadomak su rekordno niskim razinama temeljem očekivanja da će kineski rast dodatno usporiti i spustiti se na najnižu razinu u dva desetljeća, napominje Reuters. Rast na tržištima u nastajanju u cjelini slabi, napomenuo je Praet, a u pojedinim zemljama aktivnosti se sve više smanjuju, što trenutno predstavlja tek marginalni izazov za eurozonu ali bi moglo prerasti i u ozbiljan uteg.

ECB će morati procijeniti posljedice visoke kolebljivosti na tržištu po uvjete financiranja, dodao je dužnosnik ECB-a. “Iz perspektive monetarne politike, morat ćemo razmisliti o posljedicama po cijenu rizika, budući da će tržišta nekako uključiti te oscilacije u cijenu rizika, i moramo utvrditi kakve će biti posljedice po uvjete financiranja općenito”, rekao je.

You may also like