Duspari isplaćena razlika materjalnih prava na koja nije imao pravo

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske ustvrdio je utorak da je gradonačelniku Slavonskog Broda Mirku Duspari isplaćeno 3.510 kuna razlike materijalnih prava na koje nema pravo s obzirom da je Gradsko vijeće donijelo odluku da se prava lokalnih dužnosnika ne mogu poistovjetiti s pravima državnih službenika.

Iz sindikata su priopćili da je Ministarstvo uprave 10. lipnja županijama, gradovima i općinama putem ureda državne uprave proslijedilo uputu za postupanje glede prava lokalnih dužnosnika, kojom se ukazuje da lokalni dužnosnici nemaju pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, plaćeni i neplaćeni dopust, regres, jubilarnu nagradu i otpremninu, jer se prava iz rada općinskog načelnika, gradonačelnika i župana ne mogu poistovjetiti s pravima službenika niti s pravima radnika iz radnog odnosa.

Tome je prethodio dopis Ministarstva uprave od 20. ožujka u kojem se navodi da “što se tiče drugih prava iz rada osoba koje profesionalno obavljaju dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njegovog zamjenika (lokalnih dužnosnika), ta prava posebnim zakonima nisu propisana, a naročito je važno naglasiti da se ona ne mogu poistovjetiti s pravima službenika, a ni s pravima iz radnog odnosa”.

Sindikat podsjeća da je temeljem te upute Duspara 8. srpnja donio zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjene Odluke o određivanju plaće i naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, obrazlažući to potrebom usklađenja s mišljenjem Ministarstva uprave, te se pozivajući na to da je dosad profesionalno obavljanje dužnosti lokalnih dužnosnika promatrano kao rad na određeno vrijeme, pa su stoga dužnosnici ostvarili sva prava i obveze iz radnog odnosa.

Temeljem tog zaključka Gradsko vijeće Slavonskog Broda donijelo je izmjenu Odluke o određivanju plaće i naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, kojom su brisane riječi “te druga prava iz radnog odnosa”, odnosno “te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa”. “No, između zaključka gradonačelnika od 8. srpnja, u kojem se utvrđuje odluka o plaći po kojoj gradonačelnik nema pravo na ‘druga prava iz radnog odnosa’ i odluke Gradskog vijeća od 16. srpnja kojom su iz odluke o plaći brisana ‘druga prava iz radnog odnosa’, gradonačelniku Duspari je 15. srpnja isplaćeno 3.510,36 kuna na ime isplate razlike prava po kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike za 2011. i 2012.”. navodi sindikat.

Time je, ističe sindikat, Duspara obeštećen za iznos razlike prava iz rada i po osnovi rada na koja nema pravo, što je i sam utvrdio u zaključku koji je donio 8. srpnja. Sindikat podjeća da je na praksu dvostrukih standarda lokalnih dužnosnika, kada su u pitanju njihova dužnosnička i “službenička” prava, ukazao još 2011., kada si je gradonačelnik Umaga Vili Bassanese isplatio 57 prekovremenih sati rada.

You may also like

0 comments